ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / งาน หางาน รับสมัคร / งานประจำ
รหัสประกาศ # A49395

หาผู้ร่วมงานที่มีเจตคติที่ดี ต่อประกันชีวิต เห็นประโยชน์ของประกันชีวิต อยากมีความมั่นคง ลองมาคุยกัน

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  17:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันพุทธ, 05 สิงหาคม, 2015  03:19
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 

---ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเลิศในด้านบุคลากร.. กับเมืองไทยประกันชีวิต
เพราะบุคลากร..คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา เมืองไทยประกันชีวิตพร้อมมอบโอกาสที่ดีสำหรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และกระตือรือร้น รับกับงานที่ท้าทาย เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ภายใต้ Brand แห่งความสุข และรอยยิ้ม

เราอยากให้คุณได้เป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็น เมืองไทยประกันชีวิตพร้อมเสมอที่จะมอบโอกาสที่ดีสำหรับบุคลากรที่มีคุณภาพ กับตำแหน่งงานในสายงานที่หลากหลาย ท้าทาย ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี การพัฒนาพนักงานที่ต่อเนื่อง โดยคุณสามารถรับโอกาสเพื่อความก้าวหน้าในงาน พร้อมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และ กิจกรรมพนักงานที่หลากหลายภายใต้แนวคิดบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย สิ่งนี้กำลังรอคุณอยู่ที่เมืองไทยประกันชีวิต

-ค่าตอบแทน เมืองไทยประกันชีวิต มุ่งมั่นในการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรให้ดีที่สุด ภายใต้มาตรฐานการบริหารจัดการของคนหัวคิดทันสมัย คุณจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะด้าน พร้อมโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่หลากหลาย

-สวัสดิการอื่นๆ เพราะคิดเสมอว่าการที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขและรอยยิ้มได้ พนักงานของเราทุกคนต้องมีความสุขและรอยยิ้มก่อนเสมอ เราจึงดูแลพนักงานทุกคนดั่งครอบครัวเมืองไทยประกันชีวิต

นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว เรายังมอบสิ่งดีๆ อีกมากมายให้กับพนักงานของเรา คุณจะได้รับสวัสดิการเทียบเท่าองค์กรชั้นนำ อีกทั้งโอกาสและการสนับสนุนทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อมอบให้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะครอบครัวเมืองไทยประกันชีวิตได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปี

-การพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ

เมืองไทยประกันชีวิต ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ว่าจะในหน่วยงานใดของบริษัท คุณจะได้รับการพัฒนา ความรู้ และทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐาน กับโอกาสที่ไม่เคยปิดกั้น เพื่อให้ทุกคนได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัท การส่งฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมทดสอบความรู้ และทักษะเฉพาะด้านในวิชาชีพ ที่ตรงกับลักษณะงาน อีกทั้งทุนการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศทุกปี

คุณพร้อมหรือยัง.... หากคุณพร้อมแล้ว และคิดว่าคุณคือ คนหัวคิดทันสมัย และพร้อมที่จะมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับลูกค้าของเรา

***ประโยชน์ของประกันชีวิต***

1.ประโยชน์ในด้านการให้ความคุ้มครอง เมื่อหัวหน้าครอบครัวมรณกรรม ความสามารถในการหารายได้สิ้นสุดลง ทำให้ครอบครัวประสบความเดือดร้อน แต่ถ้าได้ประกันชีวิตไว้ก็ทำให้สามารถป้องกันความเดือดร้อนนั้น ๆได้ เพราะครอบครัวจะได้รับเงินกองทุนมาช่วยแก้ปัญหาทางการเงินดังนี้
- ช่วยให้ครอบครัวมีเงินก้อนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาการเงินทางครอบครัวได้ โดยไม่ต้องประสบความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยกะทันหัน
- ช่วยปลดเปลื้องภาระครั้งสุดท้ายของชีวิตให้หมดไป ไม่ต้องสร้างปัญหาให้กับภริยาหรือลูกหลาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศพ เป็นต้น
- ช่วยให้ผู้ที่อยูในความอุปการะมีเงินก้อน ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะยากไร้โดยกะทันหัน
- ช่วยให้ภริยาหม้ายมีเงินเดือนเลี้ยงชีพตลอดชีพไม่ต้องตกระกำลำบาก
- ทำให้บุตรหลานมีทุนการศึกษาอย่างเพียงพอ
- ช่วยทำให้มีเงินก้อนหนึ่งเพื่อไถ่ถอนหนี้สินหรือจำนองต่าง ๆ ไม่สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัว
- ช่วยให้มีกองทุนในยามชราตลอดไป ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดรายได้
2.ประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์ การประกันชีวิตแบบตลอดชีพและแบบสะสมทรัพย์ยังช่วยให้ผู้เอาประกันรู้จักออมรายได้ในปัจจุบันเพื่อรายจ่ายในอนาคตด้วยดังนี้
- ทำให้ผู้เอาประกันมีเป้าหมายของการออมที่แน่นอนมากกว่าการออมด้วยตนเอง เพราะว่าการออมทรัพย์ในรูปของการประกันชีวิตนั้นเป็นการกึ่งบังคับอยู่ในตัว
- การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เมื่อครบอายุ 60 ปีนั้น ทำให้มีเงินสะสมเกิดขึ้นก้อนหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันสามารถกู้ได้ในระหว่างนั้น
- ทำให้มีรายได้ในยามชรา กล่าวคือเมื่ออายุครบ 60 ปีแล้ว ทำให้ได้รับเงินก้อนหนึ่งไว้สำหรับใช้จ่ายในยามชรา
- ทำให้มีกองทุนสำหรับการศึกษาของบุตร
- ทำให้มีเงินก้อนสำหรับการสมรสของบุตร
- ปลูกฝังให้เกิดนิสัยในการประหยัดอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
- ปลูกฝังให้เกิดความรักต่อครอบครัวอย่างแท้จริง
3.ประโยชน์ด้านการลงทุน
- ไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่
- มีหลักประกันที่แน่นอน
- ได้รับดอกผลพอสมควร คือ เมื่อกรมธรรม์ครบอายุจะได้รับเงินจำนวนที่มากกว่าค่าเบี้ยประกันที่ส่งไป
- ทำให้มีหลักทรัพย์ที่แน่นอน ไม่ว่าผู้เอาประกันจะมรณกรรมเสียก่อนหรืออยู่จนครบวาระ
4.ประโยชน์พิเศษ
- การลดภาษีเงินได้ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันชีวิต และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำประกันชีวิต จึงให้นำเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจริงและไม่เกิน 100,000 บาทของกรมธรรม์ที่มีกำหนดระยะเวลาประกันชีวิตตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ของผู้มีเงินได้และคู่สมรสไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- เงินประกันชีวิตที่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ เจ้าหนี้จะบังคับให้ใช้หนี้ไม่ได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย

อยาก ร่วมงาน - ปรึกษาวางแผนประกันชีวิต ได้ที่ 086-368-2259 กานต์สินี
boyvol2@hotmail.com


604 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.2018 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 246.92 KB :: เก็บ 5223554 วินาที :: no


Ads

..ขายอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ย่านตัวเมืองกระบี่ (ถนนมหาราช ซอย 5) ราคา 3,200,000 บาท (ต่อรองได้)
ขายที่ดินทำเลดีเมืองสุรินทร์ห่างจากบิ๊กซีสุรินทร์ 500 เมตร (id306)ติดต่อ 0831000104 ต่าย
ขายที่ดิน หน้าโลตัสสามพราน 1 ไร่ 11 ตรว ต้องการขายด่วน(ราคาต่อรองได้ครับ)
ขายที่ดินเขต สายไหม 280ตรว ที่ดินโฉนดพร้อมโอน ( ที่ดินอยู่ข้างวัดออเงิน ) ติดริมถนนใหญ่ขายด่วน
kha087 ขายที่ดินโฉนดเขาใหญ่ 44 ไร่ Toscana บนเนินเขาทั้งลูก วิว360 องศาเหมาะกับบ้านพักต่างอากาศหรือรีสอร์ท
ที่ดิน บ้านหนองเสือ อ ดอนเจดีย์ 150,000 บาท
ขายที่ดินห่างจากถนนใหญ่ 250 เมตร อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ขายที่ดินเปล่า เหมาะสำหรับปลูกยาง ติดถนนลูกรัง 2แปลง รวมพื้นที่ 63ไร่ สนใจติดต่อ 085-7094080 ต้องการขายด่วนค่ะ
ขายด่วน !! ที่ดินสวย ถมแล้ว อยู่พัทยา เหมาะสำหรับอยู่อาศัย
ขายที่ดิน 1 ไร่ ซอยประชาร่วมใจ 13 ใกล้ไปรษณีย์มีนบุรี
ขายสวนยางพารา 14 ไร่ ต้นยาง 6 ปี กรีดได้ปีนี้แล้วนะคะ ด่วน!!!
--=== ขายที่ดิน จ.ลพบุรี 50ไร่ (เป็นโฉนด)+บ้านพักตากอากาศ วิวสวยบรรยากาศดี
Spon008 ขายที่ดินโฉนด ติดคลองน้ำ 4-01-00 ไร่ ใกล้ถนน
**ขายที่ดินสวยริมคลอง.. ต.ปลายโพงพาง อ.อัพวา สาธารณูปโภคครบครัน
ขายที่ดินติดถนนหนองหญ้าปล้องเพชรบุรีราคาถูก 3 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวาพร้อมฉโนดที่ดิน ไร่ละ 200000 บาท สวยมากๆ เป็นที่ติดถนน หน้ากว้าง 100 เมตร เนินเขา มีน้ำไฟพร้อมใกล้กับน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง บรรยากาศดีพื้นที่ติดภูเขา มีทางเข้า 2 ด้านปัจจุบันปลูกกล้วย
ที่ดินโฉนด พร้อมบ้านสไตล์รีสอร์ท เนื้อที่ 11-1-0 ไร่ ม.4 ต.แสลง อ. เมือง จันทบุรี
ขายที่ดินเนื้อที่ 171 ตร.ว. ทำเลย่านนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
ขายที่ดินทำเลดี ราคาถูกในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่อำเภอสันทราย
ขายที่ดิน อ.พล จ.ขอนเเก่น ติดถนนมิตรภาพ
ขายที่ดิน 68 ไร่