ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / งาน หางาน รับสมัคร / งานประจำ
รหัสประกาศ # A49395

หาผู้ร่วมงานที่มีเจตคติที่ดี ต่อประกันชีวิต เห็นประโยชน์ของประกันชีวิต อยากมีความมั่นคง ลองมาคุยกัน

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  17:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันพุทธ, 05 สิงหาคม, 2015  03:19
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 

---ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเลิศในด้านบุคลากร.. กับเมืองไทยประกันชีวิต
เพราะบุคลากร..คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา เมืองไทยประกันชีวิตพร้อมมอบโอกาสที่ดีสำหรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และกระตือรือร้น รับกับงานที่ท้าทาย เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ภายใต้ Brand แห่งความสุข และรอยยิ้ม

เราอยากให้คุณได้เป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็น เมืองไทยประกันชีวิตพร้อมเสมอที่จะมอบโอกาสที่ดีสำหรับบุคลากรที่มีคุณภาพ กับตำแหน่งงานในสายงานที่หลากหลาย ท้าทาย ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี การพัฒนาพนักงานที่ต่อเนื่อง โดยคุณสามารถรับโอกาสเพื่อความก้าวหน้าในงาน พร้อมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และ กิจกรรมพนักงานที่หลากหลายภายใต้แนวคิดบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย สิ่งนี้กำลังรอคุณอยู่ที่เมืองไทยประกันชีวิต

-ค่าตอบแทน เมืองไทยประกันชีวิต มุ่งมั่นในการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรให้ดีที่สุด ภายใต้มาตรฐานการบริหารจัดการของคนหัวคิดทันสมัย คุณจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะด้าน พร้อมโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่หลากหลาย

-สวัสดิการอื่นๆ เพราะคิดเสมอว่าการที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขและรอยยิ้มได้ พนักงานของเราทุกคนต้องมีความสุขและรอยยิ้มก่อนเสมอ เราจึงดูแลพนักงานทุกคนดั่งครอบครัวเมืองไทยประกันชีวิต

นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว เรายังมอบสิ่งดีๆ อีกมากมายให้กับพนักงานของเรา คุณจะได้รับสวัสดิการเทียบเท่าองค์กรชั้นนำ อีกทั้งโอกาสและการสนับสนุนทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อมอบให้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะครอบครัวเมืองไทยประกันชีวิตได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปี

-การพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ

เมืองไทยประกันชีวิต ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ว่าจะในหน่วยงานใดของบริษัท คุณจะได้รับการพัฒนา ความรู้ และทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐาน กับโอกาสที่ไม่เคยปิดกั้น เพื่อให้ทุกคนได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัท การส่งฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมทดสอบความรู้ และทักษะเฉพาะด้านในวิชาชีพ ที่ตรงกับลักษณะงาน อีกทั้งทุนการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศทุกปี

คุณพร้อมหรือยัง.... หากคุณพร้อมแล้ว และคิดว่าคุณคือ คนหัวคิดทันสมัย และพร้อมที่จะมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับลูกค้าของเรา

***ประโยชน์ของประกันชีวิต***

1.ประโยชน์ในด้านการให้ความคุ้มครอง เมื่อหัวหน้าครอบครัวมรณกรรม ความสามารถในการหารายได้สิ้นสุดลง ทำให้ครอบครัวประสบความเดือดร้อน แต่ถ้าได้ประกันชีวิตไว้ก็ทำให้สามารถป้องกันความเดือดร้อนนั้น ๆได้ เพราะครอบครัวจะได้รับเงินกองทุนมาช่วยแก้ปัญหาทางการเงินดังนี้
- ช่วยให้ครอบครัวมีเงินก้อนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาการเงินทางครอบครัวได้ โดยไม่ต้องประสบความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยกะทันหัน
- ช่วยปลดเปลื้องภาระครั้งสุดท้ายของชีวิตให้หมดไป ไม่ต้องสร้างปัญหาให้กับภริยาหรือลูกหลาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศพ เป็นต้น
- ช่วยให้ผู้ที่อยูในความอุปการะมีเงินก้อน ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะยากไร้โดยกะทันหัน
- ช่วยให้ภริยาหม้ายมีเงินเดือนเลี้ยงชีพตลอดชีพไม่ต้องตกระกำลำบาก
- ทำให้บุตรหลานมีทุนการศึกษาอย่างเพียงพอ
- ช่วยทำให้มีเงินก้อนหนึ่งเพื่อไถ่ถอนหนี้สินหรือจำนองต่าง ๆ ไม่สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัว
- ช่วยให้มีกองทุนในยามชราตลอดไป ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดรายได้
2.ประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์ การประกันชีวิตแบบตลอดชีพและแบบสะสมทรัพย์ยังช่วยให้ผู้เอาประกันรู้จักออมรายได้ในปัจจุบันเพื่อรายจ่ายในอนาคตด้วยดังนี้
- ทำให้ผู้เอาประกันมีเป้าหมายของการออมที่แน่นอนมากกว่าการออมด้วยตนเอง เพราะว่าการออมทรัพย์ในรูปของการประกันชีวิตนั้นเป็นการกึ่งบังคับอยู่ในตัว
- การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เมื่อครบอายุ 60 ปีนั้น ทำให้มีเงินสะสมเกิดขึ้นก้อนหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันสามารถกู้ได้ในระหว่างนั้น
- ทำให้มีรายได้ในยามชรา กล่าวคือเมื่ออายุครบ 60 ปีแล้ว ทำให้ได้รับเงินก้อนหนึ่งไว้สำหรับใช้จ่ายในยามชรา
- ทำให้มีกองทุนสำหรับการศึกษาของบุตร
- ทำให้มีเงินก้อนสำหรับการสมรสของบุตร
- ปลูกฝังให้เกิดนิสัยในการประหยัดอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
- ปลูกฝังให้เกิดความรักต่อครอบครัวอย่างแท้จริง
3.ประโยชน์ด้านการลงทุน
- ไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่
- มีหลักประกันที่แน่นอน
- ได้รับดอกผลพอสมควร คือ เมื่อกรมธรรม์ครบอายุจะได้รับเงินจำนวนที่มากกว่าค่าเบี้ยประกันที่ส่งไป
- ทำให้มีหลักทรัพย์ที่แน่นอน ไม่ว่าผู้เอาประกันจะมรณกรรมเสียก่อนหรืออยู่จนครบวาระ
4.ประโยชน์พิเศษ
- การลดภาษีเงินได้ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันชีวิต และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำประกันชีวิต จึงให้นำเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจริงและไม่เกิน 100,000 บาทของกรมธรรม์ที่มีกำหนดระยะเวลาประกันชีวิตตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ของผู้มีเงินได้และคู่สมรสไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- เงินประกันชีวิตที่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ เจ้าหนี้จะบังคับให้ใช้หนี้ไม่ได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย

อยาก ร่วมงาน - ปรึกษาวางแผนประกันชีวิต ได้ที่ 086-368-2259 กานต์สินี
boyvol2@hotmail.com


614 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.4729 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 247.18 KB :: เก็บ 8065028 วินาที :: no


Ads

ขายที่ดินเปล่า 5,000 ไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เหมาะปลุกยาง / มัน
บ้านเดี่ยว อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 400 ตรว. 3 นอน 3 น้ำ ห่างถนนมาลัยแมน 50 ม.ขาย 3.9 ล้าน(ต่อรองราคาได้รีบขายร้อนงินเ)
ขายที่ดิน 9-3-86 ไร่ สุขุมวิท 105เหมาะทำโครงการ
8.30 วินาที ถึงที่ดิน จากสถานีรถใฟ เชียงใหม่ 166-5วา วาละ3999 b ทำเลอยู่อาศัย เท่านั้น
ขายที่ดินถูก โฉนด 23 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ใกล้สถานที่ก่อสร้างศาล จ.วิเชียรบุรี
ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ตำบลคลอง6ออก อำเภอธัญญบุรี
ขายที่ดินทางไปสนามบินหาดใหญ่ ประมาณ 1/2 ไร่ น้ำไม่ท่วม ราคา 1.4 ล้านบาท
ขายที่ดิน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ขายที่ดิน 43 ไร่(โฉนด)เหมาะทำสวนยาง รีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ถูก...ๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ถูก ๆๆๆๆๆๆๆๆ ถูกๆๆๆๆ
ขายที่ดิน 53 วา (ถมแล้ว)ราคาถูก ซอยพหลโยธิน 35 ใกล้เมเจอร์รัชโยธิน เข้าออกได้หลายทาง พร้อมปลูกบ้านหรือสร้างอพาตเม้นท์
ขายที่ดิน หลายแปลง ถูก...ๆๆๆๆๆๆๆๆ...ติดนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ............===อ.ศรีมหาโพธิ====ปราจีนบุรี
ขายที่ดิน ติดถนน ติดภูเขา ติดตลาดกันจุ
กฤษดานคร25
ขายที่ดินสวนปาล์ม+ทุเรียน
ขายที่ดินเปล่าหน้าสำนักงานเขตบางบอน ติดถนนเอกชัย เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่
ขายด่วนบ้านและที่ดินราคาประเมินตองการขายด่วนขายราคาถูกที่ดิน14ไร่60ตราง
ที่ดินปลูกบ้านแปลงงาม ที่ ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ใกล้ตลาดสด โรงเรียน โรงพยาบาล อำเภอ ธนาคาร ทะเล
ขายที่ดิน 9 ไร่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 5ไร่ 2งาน 77ตรว.
ขายที่ 4 ไร่(ด่วน)ที่สวยติดถนนใหญ่ สาย 21 ห่างจากโลตัสเพชรบูรณ์ 5 กิโลเมตร วิวสวยด้านหลังเห็นภูเขา เหมาะสำหรับ ทำเต็นท์ร