ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / การศึกษา สถาบัน บทเรียน / สถาบัน อบรม พัฒนา สอน เรียน
รหัสประกาศ # A46128

รับสอน AUTO CAD 2D 3D , 3Dmax , Sketch Up เชียงใหม่ และรับเขียนแบบโปรเจ็ค

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  17:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันเสาร์, 05 พฤษภาคม, 2012  04:14
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 

สอนจากประสบการณ์จริง สอนโดยวิศวกรมืออาชีพ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เรียนตัวต่อตัว หรือหมู่คณะ สามารถเลือกเวลาเรียนได้ ผู้ที่เขียนไม่เป็นเลยสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ นักศึกษาจบใหม่อยากได้งานทำต้องเขียนแบบด้วย Auto CAD ให้เก่ง เทคนิคมากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่ผู้เรียน...
แบบที่ 1 พื้นฐานเขียนแบบวิศวกรรม 30 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลย แต่ต้องการเขียนแบบมืออาชีพ พื้นฐานเน้นเทคนิคการเขียนภาพ ภาพฉาย การกำหนดขนาด มาตรฐานงานเขียนแบบ ผู้ต้องการเลื่อนขั้นการทำงาน
แบบที่ 3 เขียนแบบ 3 มิติ 30 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานเน้นเทคนิคการเขียนภาพ 3 มิติ เข้าใจระบบแกนในการวางภาพ เพื่อนำไปประยุกต์สู่งาน 3D animation
พิเศษสุดๆ
****เรียน 2 คน รับส่วนลด 10%
****เรียน 3 คน รับส่วนลด 15%
****รับเขียนแบบโปรเจ็ค ต่างๆ งานส่วนตัว เครื่องจักร หรือ โปรเจ็คนักศึกษา โทรคุยกันได้ครับ
สนใจติดต่อ คุณโฟม 089-632-0232
foammgear31@hotmail.com
เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ :
1) จัดพื้นที่หน้าจอในการทำงาน, กำหนดรูปแบบและลักษณะ Crosshair
2) ควบคุมปุ่มเม้าส์และคีย์บอร์ด คีย์ลัด ในการสร้างแบบ
3) กำหนดหน่วยวัดและความละเอียดค่าระยะในการทำงาน
4) กำหนดและใช้งาน Object Snap , Ortho , Polar
5) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Line ในการสร้างเส้นชนิดแยกส่วนประกอบ
....ทั้งแบบใช้ค่าระยะและพิกัดอ้างอิง
6) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด PolyLine สร้างเส้นชนิดเส้นต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียว
7) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด MultiLine ในการสร้างเส้นคู่แบบต่อเนื่อง ทั้งแบบ
... ใช้ค่าระยะและพิกัดอ้างอิง
ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Rectangleสร้างรูปสี่เหลี่ยมแบบใช้ค่าระยะและพิกัด
9) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Offset สำเนาเส้นแบบใช้ค่าระยะเพื่อกำหนดขนาด
10) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Trim ในการตัดเศษส่วนเกินของเส้นชิ้นงาน
11) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Extend ในการต่อชนส่วนที่ขาดของเส้นชิ้นงาน
12) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Copy คัดลอกชิ้นที่ซ้ำกัน แบบใช้ค่าระยะและพิกัด
13) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด MOVE เคลื่อนย้ายชิ้นงานแบบใช้ค่าระยะและพิกัด
14) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : สร้างแบบแปลนห้องพัก พร้อมจัดวางเฟอร์นิเจอร์
15) สร้างและควบคุม Layer แยกระดับชั้นของแบบชิ้นงานแต่ละลักษณะสำคัญ
16) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Polygon สร้างรูปหลายเหลี่ยม ใช้ค่าระยะหรือพิกัด
17) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Circle สร้างรูปวงกลม โดยใช้ค่ารัศมีและพิกัดอ้างอิง
1 ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Arc สร้างเส้นโค้ง วงกลม โดยใช้จุดอ้างอิง 3 จุด
19) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Hatch ลงลายแรเงาเพื่อแยกลักษณะที่ในพื้นที่แบบ
20) ปรับมุม ทิศทางของแกน Crosshair สำหรับการเขียนแบบแนวแกนเอียง
21) เขียนแบบตามแนวแกนเอียง โดยใช้ชุดคำสั่ง Draw และ Modify
22) ใช้ชุดคำสั่ง Inquiry ชนิด Distance หาค่าระยะความยาวของแบบ
23) สร้างแบบรูปด้านตั้งโดยใช้แบบแปลนที่มีอยู่
24) ใช้แบบชิ้นงานจากไฟล์อื่นๆ โดย Insert External Reference และ Block
25) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : สร้างแบบแปลนและรูปด้าน ศาลา 8 เหลี่ยม
......พร้อมชิ้นงานประกอบ
26) ใช้ชุดคำสั่ง Draw และ Modify สร้างกรอบและพื้นที่พิมพ์แบบ
27) เข้ามาตราส่วน ให้กับแบบที่สร้างขึ้น ด้วย ชุดคำสั่ง Modify : Scale
2 กำหนดอักษร Single Line Text ให้เหมาะกับมาตราส่วนและพิมพ์ตัวอักษร
29) กำหนดรูปแบบของเส้นบอกระยะ (Dimension)
30) ใช้เส้น Dimension บอกระยะตามแนวเอียงตามแบบ
31) ใช้เส้น Dimension บอกมุม รัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลาง
31) การแก้ไขเส้น Dimension ที่มีอยู่ในแบบ
32) ใช้ชุดคำสั่ง Style ในการสร้างและเปลี่ยน สี, ลักษณะ และขนาดของเส้น
33) การพิมพ์แบบ (Print, Plot) ในหน้าต่าง Plot Device และ Plot settings
34) สั่งพิมพ์แบบตามขนาดกระดาษมาตรฐาน เข้ามาตราส่วน
35) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ :
......ใส่ Dimension เพื่อบอกระยะ, มุม, รัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง
36) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Ellipse ในการสร้างรูปวงรี โดยใช้ค่าระยะหรือพิกัด
37) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Point สร้างจุดอ้างอิงหรือสัญลักษณ์ประกอบแบบ
3 ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Array คัดลอกชิ้นงาน ตามระยะและทิศทาง
39) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Rotate หมุนทิศทางของชิ้นงานโดยใช้ค่าองศา
40) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Scale ย่อหรือขยายชิ้นงาน
41) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Mirror พลิกกลับด้านตรงกันข้ามของชิ้นงาน
42) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Fillet ในการต่อมุมโค้งตามค่ารัศมี
43) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Chamfer ตัดมุมตามแนวเอียงตามค่าระยะจุดตัด
44) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Stretch เพิ่มหรือลด ช่วงระยะทั้งส่วน ของแบบ
45) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Explode แยกเส้นส่วนประกอบชิ้นงานที่ติดกัน
46) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : สร้างแบบแปลนและรูปด้านของ นาฬิกาข้อมือ
47) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : แบบแปลนและรูปด้าน อาคารสำนักงาน-โรงงาน
4 ใช้ชุดคำสั่ง View และ Viewport ในการกำหนดด้านที่จะขึ้นรูปโมเดล
49) ใช้ชุดคำสั่ง Shade ในการแสดงผล ภาพชิ้นงาน 3D
50) ขึ้นรูปทรง 3D จากแบบ 2D ด้วยคำสั่ง Extrude สำหรับรูปทรงแท่งทึบตัน
51) ขึ้นรูปทรง 3D จากแบบ 2D ชนิดเจาะช่อง-รู ด้วย Subtract และ Extrude
52) ขึ้นรูปทรง 3D จากแบบ 2D ด้วย Revolve สำหรับรูปทรงกลึง-ทรงกระบอก
53) ใช้ชุดคำสั่ง Solid ขึ้นรูปทรง 3D ชนิดเรขาคณิต
..... รูปทรง Box, Sphere, Cylinder, Cone, Wedge และ Torus
54) จัดวางโมเดลส่วนประกอบแต่ละชิ้น ด้วยคำสั่ง Move, Rotate, Scale และ
..... Copy เพื่อให้รวมชิ้นงาน
*(มีห้องเรียน ใกล้ ม.เชียงใหม่ ห้องแอร์ ที่จอดรถกว้างขวาง ห้องน้ำสะอาด เดินทางสะดวก ใช้จอ LCD 32 นิ้ว เป็นสื่อในการสอนร่วม และแถมฟรีหนังสือเรียน และCD)

สนใจติดต่อ คุณโฟม 089-632-0232
ภาษาไทย
http://www.oknation.net/blog/autocadtime
ภาษาอังกฤษ
http://thaiautocadtraining.blogspot.com
foammgear31@hotmail.com
foammgear31@gmail.com


932 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.3132 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 242.70 KB :: เก็บ 834673 วินาที :: no


Ads

ขายที่ดิน ติดถนนซอย เพิ่มสิน 20 แยก 2 หรือ พหลโยธิน 54 แยก 6 เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน
ขายที่ดินอุดรธานีโฉนด 149 ไร่ ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 20 กม. อยู่ห่างจากเขื่อนห้วยหลวง 5 กม. ขายไร่ละ 350,000 บาท
ขายที่ดินพุทธมณฑลสาย 1 432 ตรว. ห่างถนนเพชรเกษม 300 ม. เข้าซอยถนนคอนกรีต 10 ม.เหมาะสร้างคอนโด หรือที่พักอาศัย เป็นที่สูง
ขายที่ดิน 52-1-22 ไร่ ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 9 กิโลเมตร ติดถนนอุดร-หนองบัวลำภู (ถนน 4 เลน) ที่ดินหน้ากว้าง 220 เมตร ใกล้สนามบินอุดรธานี ราคาไร่ละ 1,600,000 บาท
ขายที่ดิน มีต้นยาง อายุ 3ปี ติดถนนดำ สาย 3079 กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ไร่ละ 180,000 บาท 636 ไร่ น้ำไม่ท่วม
ขายที่ดิรพร้อมต้นสัก อ.เมืองน่าน โฉนดพร้อมโอน 7 ไร่ 2 งาน 95 ตรว. ถนนสาย อสจ.น่าน
ทาวน์เฮาส์2ชั้น หมู่บ้านบัวทองธานี4 (ห้องมุม) เนื้อที่ 24 ตรว. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขายที่ดินชัยภูมิโฉนดเนื้อที่ 26-1-97 ไร่ ติดทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ-บัวใหญ่ กม. 12 ที่ดินห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิ 12 กม. ราคาไร่ละ 580,000 บาท
ต้องการขายที่ดิน จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 52 ตร.ว. ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ขายที่ดินขอนแก่นโฉนด 104 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น-อุดร)
ขายที่ดินชัยภูมิโฉนดเนื้อที่ 26-1-97 ไร่ ติดทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ-บัวใหญ่
ขายด่วน!! ที่ดินติดถนนพุทธมณฑลสาย3 หน้ากว้าง 90 เมตร 5 ไร่ ราคาพิเศษ...
ต้องการขายที่ดิน
[เสนอขาย บ้านพร้อมที่ดิน][อ.พาน จ.เชียงราย][3 งานกว่า 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ][900,000 บาท Net]
ขายที่ดินอุดรธานี เป็นโฉนด 70 ไร่ ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 11 กิโลเมตร
ที่ดิน 15 ไร่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ใกล้ถนนมาลัยแมน น้ำไม่ท่วม
ขายทาวเฮ้าส์ 3 ชั้น ม.สหกรณ์การบินไทย แจ้งวัฒนะ มี 3 หลังให้เลือก
ขายที่ดินตรงข้าม ม.ราชภัฎ โคราช เหมาะทำหอพักนักศึกษา
ขายที่ดินซอยวัดกำแพง เข้าไป 300 เมตร 114 ตารางวา ถมแล้ว น้ำไม่ท่วม ใกล้รถไฟฟ้า
ขายด่วน ที่ดินติดถนนสายท่าตูม - สุรินทร์ เนื้อที่ 14 ไร่เศษ ขายไร่ละ 5.5แสน