ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / การศึกษา สถาบัน บทเรียน / สถาบัน อบรม พัฒนา สอน เรียน
รหัสประกาศ # A45882

กิจกรรมพัฒนาทีมงาน อบรมสัมมนา กลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally,boat Rally,car Rally กีฬาฮาเฮ

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  17:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันศุกร์, 16 กรกฎาคม, 2010  06:38
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 

GGOLDEN CHAIN DEVELOPMENT AND EXPLORER
GOLDENCHAIN DEVELOPMENT AND EXPLORER
โกลเด้นเชน ดีเวลล้อปเม้นต์ แอนด์ เอ็กซ์พลอเรอร์
ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร บริการและคุณภาพ จัดฝึกอบรม สัมมนา , Walk Rally
“คิดอย่างสร้างสรรค์ ทันโลกพัฒนา พาสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง”
(Creative Thinking, Building Global Development and Stepping to the Success)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/5439www.goldenchaindevelopment.com

บริษัท โกลเด้นเชน ดีเวลล้อปเม้น แอนด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
99/195 ลาดพร้าว ซอย 31 ถนน ลาดพร้าว
จันทร์เกษม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5131417,02-5131477,02-9383359

แฟกซ์. 02-9383359 สายด่วน 086-3391255,086-5342460

อีเมลล์. goldenchaindevelopment@yahoo.com


--------------------------------------------------------------------------------

Golden Chain Development and Explorer รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาทีมงานเชิงวิชาการโดยใช้กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ วอร์คแรลลี่ ฯลฯ ในหัวข้อต่างๆ เช่น การสร้างและพัฒนาทีมงาน การสร้างสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน, บรรยากาศความสุขในการทำงาน หรือตามที่องค์กรท่านกำหนดเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กร โดยวิทยากรผู้ชำนาญรูปแบบกิจกรรมและการบริการ

จากโกลเด้นเชนฯกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมที่จะทำให้ท่านและสมาชิกในองค์กรเรียนรู้กันมากขึ้น ลดช่องว่างในการทำงาน สร้างโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กัน กระชับความสัมพันธ์อันดีเปิดมุมมองในเชิงบวก


INDOOR TEAM BUILDINGกระบวนการสร้างทีมงาน เพื่อให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็งเป็นการปลุกพลังและศักยภาพของสมาชิกแต่ละคนในทีม สร้างศรัทธาในองค์กรร่วมมือร่วมใจเพื่อความสำเร็จที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันOUTDOOR TEAM BUILDING

(กีฬาสี กีฬาฮาเฮ มหกรรมกีฬามหาสนุก)รูปแบบการแข่งขัน ที่ใช้กิจกรรมกลางแจ้ง กีฬาประยุกต์ ที่สนุกสนานบวกกับเนื้อหาสาระของกระบวนการพัฒนาทีมงานที่สามารถกระตุ้นพลังและความสามารถจากสมาชิกแต่ละคนไปสู่จุดหมายความสำเร็จที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจไปให้ถึง นั่นคือชัยชนะ
WALK RALLYกิจกรรมพัฒนาทีมงานสุดคลาสสิค กับฐานกิจกรรมที่จำลองปัญหาและอุปสรรค ขององค์กรหรือทีมงานมาเป็นฐานกิจกรรมสนุกๆที่ท่านสามารถเลือกได้ตามต้องการหรือตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรโดยสมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้จากกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทีมงามของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน

CAR RALLYร่วมเดินทางเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับหลากหลายเส้นทางแห่งความสุข เพลิดเพลินพร้อมสาระจากจุด TC (จุดลงเวลา) และ ฐานกิจกรรมสนุกๆประสานทีมงานได้ทั้งในรูปแบบครอบครัวและองค์กรพร้อมสัมผัสความประทับใจของสถานที่ท่องเที่ยวตามจุดจอดต่างๆ ตื่นเต้นกับการหา RC ที่มีให้ลุ้นตลอดเส้นทาง พร้อมความภูมิใจกับรางวัลแห่งชัยชนะ

BOAT RALLYตื่นเต้นเร้าใจผจญภัยไปกับสายน้ำ กับหลากหลายเส้นทางสายน้ำ อาทิ แม่น้ำนครนายก เขื่อนแก่งกระจาน โป่งน้ำร้อน ฯลฯ พร้อมทั้งมันสุดเหวี่ยงกับฐานกิจกรรมที่ท่านสัมผัสแล้วจะต้องบอกว่า โหด มัน ฮา สัมผัสธรรมชาติและการดำรงชีวิตแบบพอเพียง กับกิจกรรม พ่อครัวหัวป่า.....


เป็นองค์กรมืออาชีพ ในการจัดท่องเที่ยว

ดูงาน ต่างประเทศ ทั้งในประเทศ

โดยทีมงานมัคคุเทศก์คุณภาพใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/5439พิเศษสุด!!! สำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะและองค์กร
อินโดจีนและประเทศเพื่อนบ้าน

เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเชีย สิงคโปร์เวียดนาม

- จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง(เครื่องบิน)

- เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ (เครื่องบิน)
- เวียดนามเหนือ ซาปา ลาวไก ฮาลองเบย์ ฮานอย (เครื่องบิน)
- เวียดนาม-โฮจิมินห์-หวุงเต่า-อุโมงค์กู๋จี (เครื่องบิน)
- เวียดนาม กลางมุกดาหาร เว้ ดานัง ฮอยอัน (ทางรถ)
- เวียดนามเหนือ นครพนม-วิง-ฮวาลือ-ฮานอย-ฮาลอง(ทางรถ)


ลาว

- เชียงของ-ล่องเรือแม่น้ำโขง-หลวงพระบาง-หลวงน้ำทา-หนองคาย - เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง – วังเวียง

- เชียงของ-หลวงน้ำทา-สิบสองปันนา-คุนหมิง-เชียงของ

- เชียงราย-ลาว- ห้วยทราย- หลวงน้ำทา- จีน- เชียงรุ่ง-

กาหลั่นป้า-สิบสองปันนา
- ลาวใต้-ปราสาทวัดพู-คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-น้ำตกตาดผาส้วม


กัมพูชา

- เขมร-นครวัด-นครธม-ตาพรหมบันทายสรี-ล่องโตนเลสาป

- เขมร-นครวัด-นครธม-ตาพรหมบันทายสรี-เขาพนมกุเลน-
ล่องโตเลสาบ
- พนมเปญ-นครวัด-นครธม-ตาพรหมบันทายสรี-โตนเลสาบ


พม่า

- พม่า-ย่างกุ้ง-สเรียม-หงสาวดี

- พม่าย่างกุ้งพระธาตุอินทร์แขวน- สิเรียม- หงสาวดี-

พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนองพระธาตุอินทร์แขวน-

วัดเทพทันใจพระมหาเจดีย์ชเวดากอง -โชว์ภัตตาคารการะเวก

- พม่า - ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์ - ทะเลสาบอิเล


มาเลเซีย

- เก็นติ้ง - กัวลาฯ – ปุตราจายา-มะละกา-ยะโฮฯ-สิงคโปร์ -ปีนัง (ทางรถ)

- คาเมรอนฯ– เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์
- กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง-ปุตราจายา-ยะโฮฯ-สิงคโปร์ (ทางเครื่อง)
สิงคโปร์

- ครบสูตรสวนนกจูร่ง เซ็นโตซ่า 3 วัน 2 คืน

- ช๊อปปิ้งออชาด-ไนท์ซาฟารี-เกาะเซ็นโตซ่า 3วัน 2คืน


ฮ่องกง

- ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

- ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-โอเชี่ยนปาร์ค 3วัน 2คืน
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3วัน 2คืน
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ดิสนีย์แลนด์ 3คืน 4 วัน


มาเก๊า

- มาเก๊า-ฮ่องกง 3วัน 2คืน

- มาเก๊า-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง 3วัน 2คืน


จีน

- ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังกู้กง-เทียนอันเหมิน

5วัน 4 คืน

- เซี่ยงไฮ้-หังโจ -ซูโจ 5 วัน 4คืน

- คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน

- ซัวเถา-เซิ่นเจิ้น-กวางเจา 5 วัน 4 คืน

- กุ้ยหลิน-ลี่ผู่-หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน

- จิ่วไจ้โกว-หวงหลง-เล่อซาน 5 วัน 3 คืนญี่ปุ่น

- โตเกียว-โอซาก้า-ฟูจิ-ดิสนีย์แลนด์ 7 วัน

- โอซาก้า-เกียวโต-มิเอะ 5 วัน

- ฮอกไกโด-ซัปโปโร 6 วัน

- โตเกียวดิสนีย์แลนด์-วัดอาซากุซ่า-ช๊อปปิ้งย่านดังชินจูกุ 6 วันเกาหลี

- นามิซอล-ทะเลสาบชงจู-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-

พระราชวังโบราณ -ช้อปปิ้งย่านดังเมียงดง 5 วัน

- ชอรัคซาน-พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน 5 วัน

- เกาะนามิ-ชอรัคซาน-พระราชวังชางด็อกคุง-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

5 วัน

- อินชอน-เกาะนามิ-ซูวอน-เอเวอร์แลนด์-ตลาดทงแดมุน-

พระราชวังเคียงบ๊ก-Shilla Duty Free 5ออสเตรเลีย

- ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า 5 วัน

- ซิดนีย์-บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน

- เพิร์ธ 4 วัน

- บริสเบน-โกลโคสท์ 5 วัน

- ซิดนีย์-โกลโคสท์ 5 วัน

- เมลเบิร์น 5 วันยุโรป+อเมริกา

- อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน

- อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส -อังกฤษ 11 วัน

- อิตาลี-สวิสเธอร์แลนด์ 8 วัน

- แกรนด์อิตาลี 9 วัน

- แกรนด์ยุโรปตะวันออก 9 วัน

- อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลล์ 8 วัน

- เยอรมัน-เช็ค-สโลวัก-ฮังการี-ออสเตรีย 9 วัน

- ซานฟรานซิลโก-ลอสแองเจลลิส-ลาสเวกัส 9วัน

- ซานฟรานซิลโก-ลาสเวกัส 9 วัน

- อเมริกาตะวันออก 7 วัน

- อเมริกาตะวันออก-แคนนาดา 11 วัน

- อเมริกาตะวันตก 7 วันอินเดีย

- อินเดีย-เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน

- เดลลี-อัครา-ชัยปุระ 5 วัน

- เดลลี-อัครา-ชัยปุระ-ทัชมาฮาล 6 วัน

- แคชเมียร์-ทัชมาฮาล 6 วัน

- ทัชมาฮาล-พระราชแฮมเบอร์พอร์ท 5 วัน

- อินเดีย-เดลลี-แคชเมียร์ 6 วัน

*สามารถจัดการท่องเที่ยวได้ทุกเส้นทางทั่วโลก

จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตเรีย ยุโรบ

แอฟริกา ฯลฯโปรแกรมท่องเทื่ยวในประเทศวันเดียวเที่ยวสบาย

....พัทยา มหาสนุก

… เยือนกรุงเก่าอยุธยา

....ตามรอยสุนทรภู่ ระยอง

...ไหว้พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

...สมุทรสงคราม...นามนี้น่าไป ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา

...ท่องแดนคาร์บอย เขาใหญ่ ปากช่อง

...ผจญถัย โรงเรียนนายร้อยจปร. นครนายก

...สุพรรณที่ฝันหา สุพรรณบุร

ฯลฯ

ตลอนไป....ใกล้กรุง

เที่ยว... นครนายก-โรงเรียนนายร้อยจปร-เขื่อนขุนด่านปราการชล 2 วัน 1 คืน

เที่ยว... นครนายก–ปราจีนบุรี 2 วัน 1 คืน

เที่ยว... เที่ยวเขาใหญ่ไปเป็นคาร์บอย ปากช่อง นครราชสีมา

เที่ยว... อุทัยธานี ไหว์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ล่องเรือสะแกกรัง ทานปลาแรด อุทัยธานี 2 วัน 1 คืน

เที่ยว... ปราจีนบุรี-สระแก้ว-ตลาดโรงเกลือ-กัมพูชาปอยเปต 3 วัน 2 คืน

เที่ยว.... นครปฐม-กาญจนบุรี – ขี่ช้าง - ล่องแพ 2วัน 1 คืน

เที่ยว.... กาญจนบุรี-ราชบุรี 2วัน1คืน

เที่ยว.... นครปฐม-กาญจนบุรี-ราชบุรี-สมุทรสาคร 3 วัน 2 คืน

เที่ยว.... ล่องแพยาง โบ็ทแรลลี่ เขื่อนแก่งกระจานเมืองเพรช เพรชบุรี 3 วัน 2 คืน

เที่ยว.... ชายทะเล มนต์เสน่ห์ คลาสสิค ชะอำ หัวหิน 2วัน 1 คืน

เที่ยว.... เที่ยวสามร้อยยอด ทอดกายอ่าวมะนาว ประจวบครีขันธ์ 2 วัน 1 คืน

เที่ยว.... หาดบ้านกูด ดำน้ำเกาะทะลุ ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน 2 คืน

ฯลฯเที่ยวเพลิน.....ทะเลฝั่งตะวันออกเพลิน... พัทยา-สวนเสือ-สวนนงนุช-พิพิธภัณฑ์ริบลี่ –บ้านสุขาวดี

เพลิน... พัทยา-ลงเรือดำน้ำ-เกาะล้าน

เพลิน... ระยอง-บ้านเพ-แกลง 2วัน1คืน

เพลิน... บ้านเพ-เกาะเสม็ด 2วัน1คืน

เพลิน... สัตหีบ-เรือจักรี-ศูนย์เพาะพันธ์เต่า 2 วัน 1 คืน

เพลิน... จันทบุรี-หาดเจ้าหลาว-อ่าวคุ้งกระเบน 2 วัน 1 คืน

เพลิน.. ดำน้ำดูประการัง ตราด 3วัน

เพลิน.. เกาะกูด ดำน้ำดูประการัง ตราด

เพลิน.. ตราด-กัมพูชา-เกาะกงแอ่วเมืองเหนือ

แอ่ว... นพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่

แอ่ว... อินทนนท์-บ้านถวาย-ไนท์ซาฟารี-น้ำพุร้อนสันกำแพง-บ้านบ่อสร้าง 2 วัน 3 คืน

แอ่ว... ดอยสุเทพ-ม้งดอยปุย-ดูหมีแพนด้า(สวนสัตว์)-เวียงกุมกาม 3 วัน 2 คืน

แอ่ว... โป่งเดือด ห้วยน้ำดัง ปาย ถ้ำแก้ว ภูโคลน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน

แอ่ว... ดอยอ่างขาง-บ่อน้ำร้อนแม่ฝ่าง 3 วัน 2 คืน

แอ่ว... ลำปาง-เชียงใหม่-ลำพูน 3 วัน 2 คืน

แอ่ว... เชียงราย วัดร่องขุ่น ดอยตุง แม่สลอง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ 2คืน 3วัน

แอ่ว... แม่ฮ่องสอน-ปาย 2คืน 3วัน

แอ่ว... เชียงใหม่-เชียงราย-พม่าท่าขี้เหล็ก 2คืน 3วัน

แอ่ว... อุตรดิตร์-พะเยา-แพร่-น่าน 3คืน 4วัน ฯลฯเบิ่งอีสานสืบสานวัฒนธรรม

เบิ่ง... ปราสาทหินพิมาย-กินขาหมูนางรอง-ปราสาทหินพนมรุ้ง-เขาพระวิหาร ศรีสระเกษ 2คืน 3 วัน

เบิ่ง... ศรีสะเกษ-อุบล 2คืน3วัน

เบิ่ง... ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ดินแดนงาม โปงลาง เสียงแคนและดอกคูณ 2 คืน 3 วัน

เบิ่ง... กาฬสินธุ์-สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร-สะวันเขต ประเทศลาว 2 คืน 3 วัน

เบิ่ง... ริมโขง มุกดาหาร-แก่งกระเบา-ธาตุพนม-อุดร-หนองคาย ลาวเวียงจันทร์ 2 คืน 3 วัน

เบิ่ง.. ประตูสู่อินโดจีน อุบลฯ จำปาสัก หลีผี คอนพระเพ็ง 3คืน 4วัน

เบิ่ง.. อุดร-หนองคาย-ลาวเวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน

เบิ่ง.. เขาค้อ-ทะเลหมอก-ด่านซ้าย-ภูเรือ เลย 2 คืน 3 วัน

เบิ่ง.. ลาวเวียงจันทร์-หนองคาย-เมืองเลย 2คืน 3 วัน ฯลฯ
แลล่อง...ท่องเลใต้

แล... ชุมพร-ระนอง-เกาะสองพม่า 2 คืน 3 วัน
แล... สุราษฯ-สมุย-พงัน-หมู่เกาะอ่างทอง 2 คืน 3 วัน
แล... พังงา-กระบี่-ภูเก็ต 2 คืน 3 วัน

แล... กระบี่-ตรัง- 2 คืน 3 วัน
แล... ภูเก็ต-พีพี-อ่าวพังงา

แล... หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำดูปะการัง

แล.. ตะรุเตา - หลีเป๊ะ -เกาะอาดัง -ราวี -หินงาม –ร่องน้ำจาบัง ฯลฯติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์: www.goldenchaindevelopment.com


บริษัท โกลเด้นเชนดีเวลล้อปเมนต์แอนด์เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด

ที่อยู่ 99/145 ลาดพร้าว 31 แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม. 10900

โทร: 02-5131417,02-5131477,02-9383359

แฟกซ์: 02-9383359

อีเมลล์: goldenchaindevelopment@yahoo.com441 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.5176 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 313.55 KB :: เก็บ 1511839 วินาที :: no


Ads

ขายที่ดินติดถนน ทัพทัน-สว่างอารมณ์
ขายที่นา 36 ไร่ ห่างถนนดำ 200 เมตร บ.นาทาม ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ขายที่นา 58ไร่ ราคา60000/ไร่
ขายสวนยางพารา 540 ไร่ ยาง 3 ปี อ.สระใคร จ.หนองคาย
ขายทาวน์เฮาส์ใกล้ชายหาดในเขาตะเกียบ หัวหิน
ขายที่ดิน , ที่ดินเพชรบุรีตัดใหม่ , ที่ดินลาดกระบัง , ที่ดินหนองจอก
ต้องการซื้อที่ดิน 5-10 ไร่ ติดถนนมิตรภาพหนองคาย - อุดร
ขายสวนปาล์ม 8 ไร่ ราคาไม่แพง 8 ไร่ แถวนิคมท่าแซะ
ต้องการซื้อที่ดินตั้งแต่ 2,000 ไร่ ขึ้นไป ในเขต จ.อุดรธานี(ไม่จำกัดอำเภอ)
บ้านพร้อมสำนักงานหอพักและร้านค้า
ขายที่ดินที่เชียงใหม่ ด่วน!!!!
ต้องการซื้อที่ดิน 100 ไร่ขึ้นไป สำหรับปลูกส้มโอ
ที่ดิน(โฉนด) 4-3-60 ไร่ (พร้อมบ้านตึก 2 ชั้น)ขายรวม 1,300,000 บ.หน้าติดถนนลาดยาง ห่างคลองชลฯ 500 ม. ไฟฟ้า ต.ดอนคา
ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีรองรับ ทวายโปรเจ็ค
ทาวน์โฮม ซอยวัชรพล-เพิ่มสิน
-ที่ดินเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าเมี่ยง เนื้อที 18 ไร่ ราคาไร่ละ 170000 ด้านหน้าติดถนนลาดยาง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ชุนชน
ผมเป็นนายหน้า มีผู้จะขายที่ดินจำนวนเนื้อที 60 ไร่ๆละ 6 ล้านบกว้าง 200 ม.ราคาประเมิน ตร.ว.2.2 หมื่นบาทเท่ากับ 528 ล้านบาท
ขาย หรือ ให้เช่า ที่ดิน หลายทำเล กรุงเทพ-ปริมณฑล
ขายที่ดินอยุธยา