ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / ท่องเที่ยว / บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
รหัสประกาศ # A36938

โปรแกรมทัวร์, แพ็คเกจทัวร์, ทัวร์, ตราด - แหลมงอบ - เกาะช้าง - เกาะช้าง รีสอร์ท&สปา - น้ำตกเมฆภู

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  16:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันศุกร์, 30 กรกฎาคม, 2010  00:51
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดตราด - แหลมงอบ - เกาะช้าง - เกาะช้าง รีสอร์ท & สปา - น้ำตกเมฆภูผา - เกาะหยวก - สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ (2 วัน 1 คืน)

http://www.agilenttour.com/article?id=37715&lang=th

โปรแกรม 2 วัน 1คืน

วันที่แรก แหลมงอบ - เกาะช้าง - เกาะช้าง รีสอร์ท&สปา - น้ำตกเมฆภูผา
06.30 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมายที่กรุงเทพฯ สู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
11.00 น. ข้ามเรือเฟอร์รี่ ที่ ศูนย์การค้ารุคส์เกาะช้างเซ็นเตอร์พอยท์ สู่อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด
12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้าง รีสอร์ท&สปา ที่พักตากอากาศซึ่งเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวธรรมชาติน้ำตกเมฆภูผา( คลองพลู ) ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ บริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม

วันที่สอง - เกาะหยวก - สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ
07.30 น. สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น พร้อมรับประทานอาหารเช้าริมทะเล
08.30 น เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสปะการังเขากวาง หลากพันธุ์ - ปลาทะเลสีสดแปลกตา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ
13.15 น ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท&สปา
19.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม - ที่พัก ณ เกาะช้างรีสอร์ท&สปา 1 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน ) พร้อมอาหาร รวม 4 มื้อ
- การเดินทาง ไป - กลับ รถ - เรือ จากกรุงเทพฯ - รีสอร์ท
- กิจกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดบนเกาะช้าง
* รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม, ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 2,000 บาท *
** โปรแกรมตกปลา - ตกหมึก เวลา 16.00 - 22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท **
* กรณีต้องการให้รับนอกสถานที่ในเขต กทม. เพิ่มท่านละ 300 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 06.00 น.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วน ที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ออกเดินทางทุกวัน)

วันแรก แหลมงอบ - เกาะช้าง - เกาะช้าง รีสอร์ท&สปา - น้ำตกเมฆภูผา
06.30 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมายที่กรุงเทพฯ สู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
11.00 น. เดินทางจากท่าเรือ ที่ ศูนย์การค้า รุคส์ เกาะช้าง เซ็นเตอร์ พอยท์ สู่อุทยานแห่งชาติ เกาะช้าง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด
12.30 น.
เดิน ทางถึงเกาะช้าง รีสอร์ท & สปา ที่พักตากอากาศซึ่งเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวนความสะดวก เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ บริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม จากนั้นพักผ่อนเดินเล่นหน้าหาดตามอัธยาศัย และอย่าพลาดชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น


วัน ที่สอง เกาะหยวก - ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก - ปะการังเขากวางหลากพันธุ์ 07.30 น. สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า
10.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากประการังที่ สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) จากนั้นกลับรีสอร์ท
15.30 น. กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนเล่นน้ำหน้าหาด ตามอัธยาศัย
18.30 น . รับประทานอาหารเย็น

วันที่สาม น้ำตกภูผาเมฆสวรรค์
07.30 น. สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า
08.30 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติน้ำตกภูผาเมฆสวรรค์ (คลองพลู) ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ
13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา
20.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม
- ที่พักบนเกาะช้างรีสอร์ท & สปา 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารรวม 7 มื้อ
- การเดินทางไป-กลับ จากกรุงเทพฯ
- กิจกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดบนเกาะช้าง
* กรณีต้องการให้รับนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯ เพิ่มท่านละ 200 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 06.00 น. *
** เปลี่ยนแปลงท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังจากเกาะหยวก เป็นเกาะกระ-เกาะรัง เวลา 09.00 - 17.00 น. เพิ่มท่านละ 290 บาท **
*** โปรแกรมตกปลา - ตกหมึก เวลา 16.00 - 22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม ***
*** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม, ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 2,000 บาท ***
* กรณีต้องการให้รับนอกสถานที่ในเขต กทม. เพิ่มท่านละ 300 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 06.00 น.

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วน ที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน (ออกเดินทางทุกวัน)

วันที่แรก แหลมงอบ - เกาะช้าง รีสอร์ท&สปา - น้ำตกเมฆภูผา - แหลมไชยเชษฐ์
06.30 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมายที่กรุงเทพฯ สู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
11.00 น. เดินทางจากท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ .เฟอร์รี่ สู่อุทยานแห่งฃาติเกาะช้าง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด
12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา ที่พักตากอากาศซึ่งเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันระดับเชลล์ชวนชิม ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ จากนั้นพักผ่อน ตามอัธยาศัย และอย่าพลาดชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 เกาะรัง
07.30 น. สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า
09.00 น เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะกระ - เกาะรัง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยสดงดงามเป็นเลิศ บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) จากนั้นกลับรีสอร์ท ประมาณ 15.00 น. - 16.00 น. เชิญพักผ่อนเล่นน้ำหน้าหาด หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ตาม
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 เกาะหยวก
07.30 น. สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า
10.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการัง ที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) จากนั้น กลับรีสอร์ท (ประมาณ 14.00 น.) เชิญพักผ่อนเล่นน้ำหน้าหาด หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ตามอัธยาศัย
18.30 น รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4 น้ำตกเมฆภูผา
07.30 น. สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า
08.30 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติน้ำตกเมฆภูผา (คลองพลู) ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตก ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.15 น. ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา
19.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม:
- ที่พักบนเกาะช้างรีสอร์ท & สปา 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารรวม 7 มื้อ
- การเดินทางไป-กลับ จากกรุงเทพฯ
- กิจกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดบนเกาะช้าง
* กรณีต้องการให้รับนอกสถานที่ในเขต กทม. เพิ่มท่านละ 200 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 06.00 น.
** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม, ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 2,350 บาท **
*** โปรแกรมตกปลา - ตกหมึก เวลา 16.00 - 22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม ***
***** พนักงานต้อนรับจะดูแลท่านตั้งแต่ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์.เฟอร์รี่เป็นต้นไป ******

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วน ที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 M.3 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 02-9579094 มือถือ: 081-1049208, 086-0523151, 086-3737112, แฟกซ์: 02-9579094

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


482 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.296 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 291.42 KB :: เก็บ 1058145 วินาที :: no


Ads

ขายที่ดินติดสถานีรถไฟฟ้า(สถานีบางรักใหญ่)
อยากขายที่ดินติดถนนสว่าง-เจริญศิลป์ ข้างหน้าสภาตำบล หลายแปลง
ขายที่ดินติดถนนริมคลองประปา บางซื่อ
ขายที่ดิน โฉนด จำนวน 57 ไร่ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ขายด่วน ที่ดินติดถนนเพชรเกษม ห่างสี่แยกโคกกลอยกิโลกว่าๆ
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าว ลาดพร้าว ซ.15 แยก 2-1 พท.113 ตรว. ใกล้ MRT ลาดพร้าว เหมาะทำสำนักงานและที่พักอาศัย บรรยากาศดี เงียบสงบ เดินทางสะดวก อยู่ต้นๆซอย ลาดพร้าว 15
+++ขายที่ดินเปล่าชลบุรี 40 ไร่ พร้อมต้นยางพารา ติดถนนราดยาง ใกล้นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด+++
ขายบ้านแฝด 2 ชั้น ม.พระปิ่น3 เข้าซอยวัดส้มเกลี้ยงเพียง 300 เมตร พร้อมอยู่ ราคาต่อรองได้
ขายท่ีดินถนนหลักหมู่บ้านวรุณนิเวศน์ทำธุรกิจได้
ขายที่ดินคลอง2 คลองหลวง ซอย บงกช15, 150 ตารางวา
ขายโรงงานพร้อมใบอนุญาติรีไซเคิลประเภท 106 บนที่ดินกว่า 40 ไร่ อำเภอหน้าพระลาน สระบุรี
ขายที่ดินฉะเชิงเทรา ศูนย์ราชการอำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 90 ไร่ ในพื้นที่ปลูกสักทอง 40 ไร่
ต้องการขายที่ดิน เป็นที่ดินจัดสรร หมู่บ้านบางพลีนิเวศน์ 60 ตารางวา
รับซื้อเสื้อผ้ามือสอง กรุงเทพ สมุทรปราการ ชลบุรี 0923766550 ลีนารับเองจ้า
บ้าน แลนด์แอนด์เฮาส์ ปริชาติ ขายด่วน 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ สภา่พดี เฟอร์นิเจอร์ครบ
ขายด่วนที่ดิน โฉนด อ.จอมบึง ทางไปสวนผึ้ง ไร่ละ 140,000.-บาท 36 ไร่ มีถนนรอบแปลงที่ดิน
ต้องการซื้อ ที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ โทรสอบถามได้ที่ 0837314497
ขายอาคารพานิช ใกล้สถานีรถไฟฟ้า
ขายที่ดิน ซอยวัดศรีสหกรณ์ ข้างมหาลัยแม่โจ้ ทำเล สวยมาก ย่านชุมชน สร้างหอพัก
ขายที่ดิน แถวซอยนาทอง (รัชดา ซอย 7)