ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / ท่องเที่ยว / บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
รหัสประกาศ # A36936

โปรแกรมทัวร์, แพ็คเกจทัวร์, ทัวร์, พิษณุโลก - ภูหินร่องกล้า - ภูทับเบิก - เขาค้อ - ทุ่งแสลงหลวง

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  16:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันเสาร์, 03 พฤศจิกายน, 2012  02:14
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดพิษณุโลก - ภูหินร่องกล้า - ภูทับเบิก - เขาค้อ - ทุ่งแสลงหลวง - ทุ่งนางพญา - เส้นทางสายน้ำตก - พระพุทธชินราช (3 วัน 3 คืน)

http://www.agilenttour.com/article?id=37767&lang=th

วันแรก กรุงเทพๆ - พิษณุโลก
23.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วัน ที่สอง พระพุทธชินราช - น้ำตกสกุโณทยาน - น้ำตกวังนกแอ่น - น้ำตกแก่งซอง - น้ำตกปอย - น้ำตกแก่งโสภา - เขาค้อทะเลภูรีสอร์ท - กะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ทะเลหมอก - โรงเรียนทหารและการเมือง - สำนักอำนาจรัฐ - น้ำตกร่มเกล้า-ภารดร

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่พิษณุโลก (มื้อที่ 1)

08.30 น. นมัสการ พระพุทธชินราช ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล

10.30 น.เที่ยว "เส้นทางสายน้ำตกแห่งลำน้ำเข็ก" เริ่มจาก น้ำตกสกุโณทยาน หรือ น้ำตกวังนกแอ่น กว้างกว้าง 60 เมตร สูง 6 เมตร สามารถเล่นน้ำได้ที่ แก่งไทร

12.00 น. บริการอาหารอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารริมน้ำตกแก่งซอง (มื้อที่ 2) ... หลังอาหาร สามารถเดินเล่นที่สะพานสลิง ชมความงามของน้ำตกแก่งซอง และพายเรือเล่นได้ตามอัธยาศัย

14.00 น. ชมความงามของ น้ำตกปอย น้ำตกใหญ่สูงกว่า 10 เมตร กั้นขวางลำน้ำเข็ก และสามารถถ่ายรูปบริเวณสวนป่าเขากระยางซึ่งมีการจัดสวนได้สวยงาม

15.30 น. ชมความงดงาม ของน้ำตกใหญ่ที่สุดของลำน้ำเข็ก น้ำตกแก่งโสภา เป็นน้ำตกใหญ่ 3 ชั้น สูงกว่า 15 เมตร สวยงามที่สุดของลำน้ำเข็ก

17.00 น. เข้าพัก ณ เขาค้อทะเลภูรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน ... บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

วันที่สาม กะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ทะเลหมอก - โรงเรียนทหารและการเมือง - สำนักอำนาจรัฐ - น้ำตกร่มเกล้า-ภารดร
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4)

07.00 น. ออกเดินทางไปภูทับเบิก ซี่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมไร่กะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และชมทะเลหมอก ทะเลภูเขาที่สลับซับซ้อน จากนั้นย้อนกลับลงมาชมวิวที่จุดชมวิวธารพายุ (Unseen in Thailand) ชมวิวทะเลภูเขาที่สวยงาม ขากลับแวะเที่ยวที่โรงเรียนทหารและการเมือง ชมศูนย์กลางการเรียนการสอนของพรรคคอมมิวนิสต์ ชมกังหันน้ำที่ใช้สีข้าว

10.00 น. เดินเที่ยวสำนักอำนาจรัฐ ซึ่งเป็นศูนย์กลางบัญชาการ ชมบ้านพักของคุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุลและคุณจิรนันท์ พิตรปรีชาสมัยเป็นนักศึกษาที่หลบหนีช่วงเหตุการณ์ตุลาวิปโยค ชมหลุมหลบภัยทางอากาศ แล้วเดินเลียบหน้าผา ระหว่างทางจะพบดอกไม้บนลานหินมากมาย แวะชมวิวที่ ผาชูธง เป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปัจจุบันมีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบาย มองเห็นป่าน้ำหนาวอยู่ลิบๆ จุดต่อไปคือ ลานหินปุ่ม ชมปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ โดยจะมีหินเป็นลักษณะเป็นตะปุ่มตะปั่มจำนวนมาก

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านรังทอง (มื้อที่ 5)

13.30 น. เที่ยวชมน้ำตกร่มเกล้า-ภารดร น้ำตกที่สวยงามที่สุดอีกแห่งของภูหินร่องกล้า และชมลานหินแตก ปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ โดยเป็นรอยแตกยาว ลึก กว้าง 1 – 2 เมตร ชมดอกไม้บนลานหินที่สวยงาม จากนั้นเดินทางกลับ

16.00 น. แวะซื้อของฝากพวกพืชผักเมืองหนาวที่ไร่บีเอ็น

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6)

วันที่สี่ ทุ่งแสลงหลวง และทุ่งนางพญา - เขาค้อ - นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ - น้ำตกศรีดิษฐ์
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7)

07.30 น. นั่งเที่ยวชมทุ่งแสลงหลวง และทุ่งนางพญา (Unseen in Thailand) ทุ่งหญ้าสะวันนาท่ามกลางป่าสนขนาดใหญ่ที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ ป่า

10.00 น. เที่ยวบริเวณเขาค้อ นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และชมทะเลภูเขาสลับซับซ้อน ชมอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ อนุสรณ์สถานเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และเที่ยวชมฐานอิทธิ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขาค้อ และชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใข้ในสมัยสงคราม

12.00 น. บริการอาหารกลางวันส้มตำไก่ย่างที่น้ำตกศรีดิษฐ์ (มื้อที่ 8) ชมน้ำตกศรีดิษฐ์ น้ำตกที่สวยที่สุดอีกแห่งของลำน้ำเข็ก

14.00 น. เลือกซื้อของฝาก พืชผลเมืองหนาว ที่ ไร่บีเอ็น ... เดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9)

21.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วน ที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง


ราคานี้รวม;
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่
ค่าที่พัก 2 คืน (เขาค้อทะเลภู หรือระดับเดียวกัน พัก 2 ท่าน/ห้อง)
ค่าอาหาร 9 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดสำหรับล่องแก่ง ครีมกันแดด เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 M.3 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 02-9579094 มือถือ: 081-1049208, 086-0523151, 086-3737112, แฟกซ์: 02-9579094

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


471 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 6.6589 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 251.10 KB :: เก็บ 2624612 วินาที :: no


Ads

<<<ขายที่ดิน200 ตรว.ใกล้waterside เลียบทางด่วนถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 08 5256 3838 ####
ขายที่ดินติดทางหลวง 304 ที่ดินจำนวน 4 ไร่ห่างจาก อ.ปักธงชัย 5 กม.
ขายที่ดินว่างเปล่า จำนวน 2 แปลง (เจ้าของขายเอง)
ผมเป็นนายหน้า ต้องการหาซื้อที่ดิน โซน ทองหล่อ เอกมัย สุขุมวิท 2-3 ไร่ ติดถนน
ขายที่ดินหน้าหาดบานชื่น 59 ไร่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ขายที่สวน ยางพาราและลำไย 120ไร่(เอกสารโฉนด)ไร่ละ150,000
ขายที่ดินเปล่า เนื้อที่ 50 ตร.ว. บริเวณคลอง 3 ลำลูกกา ถนนเลียบคลอง 3 ซอย 5 (เจ้าของขายเอง.)
<<<ขายที่ดิน200 ตรว.ใกล้waterside เลียบทางด่วนถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 08 5256 3838 ####
รับออกแบบบ้านมีระดับตามหลักฮวงจุ้ย โดยทีมงานที่ได้รับการอบรมศาสตร์ฮวงจุ้ยจากซินแสโดยตรง
ขายที่ดินโฉนด ติดถนนผ่านศึก-กุดคล้า จำนวน 5 ไร่
ขายที่ดิน 152 ตรว. ซ.ทองหล่อ19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ: พงศ์ไชย 088-9205201 / 0-2573-8158 triplea_pon@hotmail.com
ขายที่ริมแม่น้ำแควน้อย จำนวน 125 ไร่ นส.3ก. มีไฟฟ้า ติดถนนลาดยาง ล้อมรอบด้วยทิวเขา เหมาะสำทำที่พักครับ ไทรโยค
ที่ดิน7ไร่ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ติดถนนเส้น224 โคราช-โชคชัย ไร่ละ 1.2 ล้าน ด่วน
บ้านพร้อมที่ดิน
ที่ดินเปล่า 3 งานอยู่ กลางซอยร้านอาหารต้นทางรักกับหมู่บ้านเพลินใจ 5 ขนส่งใหม่
ขายบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ ราคาถูก บางบัวทอง นนทบุรี
<<< ขายที่ริมน้ำวิวดอย ติดน้ำแม่แตง 2 แปลงอยู่อ.แม่แตง ทางเข้าวัดทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่ 08 5256 3838 ####
ขายที่ดิน 1,100 ตารางวา ถนนรัชดาตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
ต้องการขายที่ดินราคาถูกด่วน
ขายหรือให้เช่า