ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / ท่องเที่ยว / บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
รหัสประกาศ # A36935

โปรแกรมทัวร์, แพ็คเกจทัวร์, ทัวร์, เลย - ภูเรือ - ภูหลวง - เชียงคาน - แม่น้ำโขง - กุ้ยหลินเมืองเลย

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  16:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันเสาร์, 31 ธันวาคม, 2011  18:05
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดเลย - ภูเรือ - ภูหลวง - เชียงคาน - แม่น้ำโขง - กุ้ยหลินเมืองเลย (5 วัน 3 คืน)

http://www.agilenttour.com/article?id=37769&lang=th

วันแรก กรุงเทพๆ - เลย
19.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

20.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ภูเรือ อำเภอที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

วันที่สอง ภูเรือ - แม่น้ำโขง - ทุ่งกวางตาย - ลานหินขันหมาก - สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน - ภูเรือรีสอร์ท
06.00 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึงยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต จากนั้นเดินไปยังทุ่งกวางตาย และลานหินขันหมาก ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน เปราะภู เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคนสีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช รับประทานอาหารเช้าที่อุทยานฯ (มื้อที่ 1)

10.00 น. เที่ยวชมสวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด จากนั้นแวะนมัสการพระธาตุศรีสองรักที่อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี ณ วัดเนรมิตรวิปัสนา ... รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านส้มตำอำเภอด่านซ้าย (มื้อที่ 2)

14.00 น. แวะชมสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ชมแปลงไม้ดอกไม้ผลบนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ มีทั้งลิลลี่ กุหลาบ หงอนไก่ คริสมาสต์แดง พลับ ท้อ สาลี่

15.30 น. เที่ยวชมน้ำตกปลาบ่า น้ำตกใหญ่สูงกว่า 20 เมตร กว้างประมาณ 20 เมตร

17.30 น . เข้าพักที่ภูเรือรีสอร์ทหรือระดับเดียวกัน จากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ภูหลวง - ผาช้างผ่าน - ผาสมเด็จ - ผาเตลิ่น - รอยเท้าไดโนเสาร์ - เชียงคานฮิลล์
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4) จากนั้นเดินทางสู่ภูหลวง มรกตแห่งอีสาน ดินแดนที่ค้นพบกล้วยไม้ป่ามากที่สุดในประเทศไทย

08.30 น. เดินชมธรรมชาติบนภูหลวงเริ่มจากโคกนกบา ลานสุริยันต์ จากนั้นชมผาช้างผ่าน ผาสมเด็จ ผาเตลิ่น รอยเท้าไดโนเสาร์ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ผาเตลิ่น ในช่วงฤดูหนาวมีโอกาสได้พบกล้วยไม้หายากได้แก่ รองเท้านารีปีกแมลงปอ รองเท้านารีอินทนท์ เอื้องสำเภางาม และเมเปิ้ลแดง เป็นต้น จากนั้นชมวิวที่ผาเยืองก่อนออกเดินทางต่อ

16.00 น. เดินทางสู่อำเภอเชียงคาน เข้าพักที่ เชียงคานฮิลล์หรือระดับเดียวกัน พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่เชียงคาน (มื้อที่ 6) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ วัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้าง - ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง - ชมกุ้ยหลินเมืองเลย
06.00 น. ใส่บาตรที่ตลาดเชียงคาน พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นชมวัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้าง

09.30 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู้ ภูควายเงิน ภูผาแบ่น จากนั้นช้อปปิ้งซื้อของฝากมากมาย ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแก้วที่อร่อยมาก

11.30 น. บริการอาหารกลางวันแบบอีสานที่ร้านอาหารริมโขง (มื้อที่ 8)

13.30 น. ชมกุ้ยหลินเมืองเลย หรือสวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน เป็นต้น

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ จ.ชัยภูมิ (มื้อที่ 9)

23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วน ที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ภูเรือรีสอร์ท และเชียงคานฮิลล์ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
ค่าอาหาร 9 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 M.3 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 02-9579094 มือถือ: 081-1049208, 086-0523151, 086-3737112, แฟกซ์: 02-9579094

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


789 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.3353 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 245.51 KB :: เก็บ 1592689 วินาที :: no


Ads

ขายที่ดิน 592 วา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปทุมธานี สามโคก
ขายที่ดินต.ท่าม่วงอ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี
ขายที่ดินติดทะเล หาดแม่พิมพ์ ติดหมู่บ้านสวีเดน โฉนด 1 ไร่ 2.9 แสน เท่านั้น
เสนอขายที่ดินเปล่า
ขายสวนผลไม้รวม 8ไร่ อยู่แถว หนองแหวน อ.นายายอาม มีทุเรียน,มังคุด,เงาะ พริกไทยประมาณ 100ต้น
ขายที่ดิน ติดถนนสายเลี่ยงเมือง 12 ไร่กว่าๆ หน้ากว้าง 300 เมตร สวยมาก
ที่ดินติดชายทะเล บ้านหนองน้ำขาว ประจวบคีรีขันธ์
ขายที่ดินหน้าวัดบ้านเสาเล้า เนื้อที่ 2 งาน 300000 บาท
ที่ดินใกล้กรุงเทพฯ ปทุม สระบุรี นครนายก โคราช ปราจีน ฉะเชิงเทรา ราคาเริ่มต้นไร่ละ 2.5แสน
ขายที่ดิน(ยุ้งข้าว) 1 งาน 45 ตร.ว ถนนวัดตาล – พลายชุมพล ใกล้อบต.พลายชุมพล พิษณุโลก
ขายที่ดินท่าบุญมี-ที่ดินไทย โฉนด 5 ไร่ ตั้งอยู่ ต.ท่าบุญมี กิ่ง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี รหัส731
ขายที่ดินเปล่า หัวหิน ซอย 102 50 ตรว.
ขายที่ดินเปล่าสำหรับปลูกบ้านใกล้เมืองมากก
ขายที่ดิน 3 ไร่ในเขต อ.เมืองปราจีนบุรี(((ร้อนเงิน....จึงถูก..ๆๆ)))
ขายที่ดิน ลาดพร้าว 81 น้ำไม่ท่วม หลัง บิ๊กซี ลาดพร้าว
ขายที่ดิน ติดถนนตัดใหม่ สะพานใหม่-วัชรพล 8ไร่1งาน
ขายที่ดินเปล่าอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลกร่ำใกล้ๆๆอนุเสาวรีย์สุนทรภู่เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 85.5 ตารางวาราคา2,900,000 บาท
ขายที่ดินบางนา 127 ครว
ขายสวนผลไม้จันทบุรีแปลงสวยๆ วิวภูเขา บรรยากาศดีดี ใกล้แม่น้ำระบบสปริงเกอร์ สหรับผู้มีงบน้อยๆ
ขายที่ในซอยกำนัน 150 วา พร้อมห้องแถว 4 ห้อง