ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / ท่องเที่ยว / บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
รหัสประกาศ # A36934

โปรแกรม ทัวร์, แพ็คเกจทัวร์, ทัวร์, กระบี่, ตรัง, และ พังงา - เกาะกระดาน - ถ้ำมรกต - เกาะพีพี

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  16:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันพุทธ, 12 พฤษภาคม, 2010  08:00
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดกระบี่, ตรัง, และ พังงา - เกาะกระดาน - ถ้ำมรกต - เกาะพีพี - ทะเลแหวก - อ่าวพังงา - เกาะปันหยี - เขาตะปู - เขาพิงกัน (5 วัน 4 คืน)

http://www.agilenttour.com/article?id=37777&lang=th

วันแรก กรุงเทพๆ - ตรัง

18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวย สะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

19.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่จังหวัดตรัง พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

23.00 น. บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1) ที่ จ.เพชรบุรี

วันที่สอง ตรัง - เกาะม้า - เกาะเชือก - เกาะกระดาน - เกาะมุก

07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบพื้นเมือง ลิ้มลองหมูย่างเมืองตรัง ติ่มซำ แสนอร่อย ยามเช้า (มื้อที่ 2) ... เดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง จ.ตรัง

10.00 น. นำท่านชมความงามของปะการังอ่อนหลายชนิดที่สมบูรณ์ในท้องทะเลตรัง พบกับ ครอบครัวปลาการ์ตูนมากมาย ที่ เกาะม้า

11.00 น. ชมดอกไม้ทะเลสีสันสวยงาม ปะการังเจ็ดสีที่ เกาะเชือก หนึ่งเดียวในท้องทะลตรัง

12..00 น. บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ เกาะกระดาน (มื้อที่ 3)

13.00 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่ เกาะกระดาน เกาะที่มีความสวยงามที่สุดของท้อง ทะเลตรัง และเป็นสถานที่จัด วิวาห์ใต้สมุทร

14.30 น. นำท่านชมความงดงามของ ทะเลตรัง เที่ยว เกาะมุก ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีทะเลในสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน มีหาดทรายเล็กๆ และแมกไม้เขียวขจี

16.30 น. เดินทางกลับ ... เข้าพักที่ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา หรือระดับเดียวกัน

19.00 น. บริการอาหารทะเลแสนอร่อยที่ ร้านเลตรัง 2 (มื้อที่ 4) ร้านอร่อยของ จ. ตรัง ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะปอดะ เกาะพีพี อ่าวไทร และ เกาะไม้ไผ่

06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)

09.00 น.ลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ทะลแหวก (Unseen in Thailand) ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะปอดะ นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส พักผ่อน เล่นน้ำกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี ชมทิวทัศน์อันงดงามของ อ่าวมาหยา จากภาพยนตร์ The Beach อ่าวโล๊ะซามะ และ อ่าวปิเล๊ะ

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิคที่ เกาะพีพี (มื้อที่ 6)

13.00 น. เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ อ่าวไทร และ เกาะไม้ไผ่ แหล่งดำน้ำตื้นที่สวยงาม ซึ่งมี น้ำทะเลที่ใสมาก

18.30 น .บริการอาหารเย็น ที่ ร้านเรือนไม้ (มื้อที่ 7) ร้านอาหารอร่อยเมืองกระบี่

20.00 น. เข้าพักที่ โรงแรมบุญสยาม หรือระดับเดียวกัน...เดินเล่นตัวเมืองกระบี่ ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ อ่าวพังงา เขาตะปู เกาะเจมส์บอน ถ้ำลอด
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8)

08.00 น. แวะซื้อของฝาก พวก อาหารทะเล น้ำพริกต่างๆ ฝากคนทางบ้าน ก่อนอำลา เมืองกระบี่

10.00 น. ล่องเรือชมความงามของ อ่าวพังงา ชมความงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่ รูปร่างแปลกตา ชมภาพเขียนอายุกว่า 3,000 ปี ที่ เขาเขียน ชมความมหัศจรรย์ของ เขาตะปู หรือ เกาะเจมส์บอน ชมความแปลกประหลาด ของภูเขาที่พิงเลื่อนมากันที่ เขาพิงกัน นั่งเรือเข้าชม ถ้ำลอด ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ชมเกาะรูปร่างคล้ายสุนัขที่ เขาหมาจู

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) และชมวิถีชิวิตชาวเล ที่ เกาะปันหยี ให้ท่านได้เลือกซือของฝากตามอัธยาศัย

14.00 น. เดินทางกลับ ...

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ พลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 10) ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ห้า

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วน ที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ชุดสำหรับเล่นน้ำ ดำน้ำ

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น
เรือ Speed boat พาดำน้ำ เกาะพีพี + เรือพาดำน้ำทะลตรัง + อุปกรณ์ดำน้ำ
เรือพาชมทิวทัศนอ่าวพังงา
อาหาร 10 มื้อ
ที่ พัก 2 คืน โรงแรมธรรมรินทร์ธนา / โรงแรมวัฒนาปาร์ค / โรงแรมตรังพลาซ่า จ.ตรัง และ โรงแรมบุญสยาม /โรงแรมกรีนเฮ้าส์ หรือระดับเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 M.3 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 02-9579094 มือถือ: 081-1049208, 086-0523151, 086-3737112, แฟกซ์: 02-9579094

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


603 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.3281 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 245.30 KB :: เก็บ 2776373 วินาที :: no


Ads

ที่ดิน เขาพระตำหนัก4 พร้อมอพาร์ทเม้นท์
ขายบ้านคอนโดหลังโลตัสแถวร้านอาหารครัวสวนปลาและโรงแรมA+
ที่ดิเหมาะในการทำธุรกิจและเกษตรกรรม
ที่ดินเปล่าถมแล้วบรรยากาศดีใกล้ชีเกทโคราช
ขายด่วนที่โฉนด 1 งาน 28 ตรว ติดถนนใหญ่ เหมาะทำร้านค้า
ที่ดินสวย บรรยกาศร่มรื่น น้ำไม่ท่วม
ผมเป็นายหน้า มีผู้ตองการซื้อที่ดินติดแม่น้ำยม จำนวนพื้นที่ 400 ไร่เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ฤๅ โฉนด
ขายสวนยาง35ไร่แก่งหางแมว
ที่ดินเปล่าทำเลสวย ถนนฉลองกรุง ใกล้นิคมฯ ลาดกระบัง
ขายที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ ที่หาดไม้ขาว (sea view) จังหวัดภูเก็ต
ขายที่ดินเปล่าข้างบ้านเอื้ออาทรพืชสวนโลก
ขายที่ดินเนื้อที่ 46 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ติดหาดกมลา ภูเก็ตด่วนนนน
ขายที่ดิน 65 ไร่ 2 งาน 70 ตร.ว. ราคาไร่ละ 48,000 บาท
ขายที่ดินเนื้อที่ 40 ไร่ ติดถนนเลียบคลองสอง ใกล้สำนักงานเขตคันนายาวด่วนนนนน
ขายที่ดิน อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ถนนตลาด ใกล้กับตลาดเกษตร
ขายที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา แถวถนนพระรามเก้า ด่วนนนนนน
สวนยาง
ขายที่ดิน ห่างจากอำเภอบรบือ 1กิโลเมตร
ขายที่ดินพร้อมบ้านสไตล์รีสอร์ทสวยดั่งฝันที่เขาใหญ่-อ.ปากช่อง