ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / ท่องเที่ยว / บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
รหัสประกาศ # A36855

โปรแกรมทัวร์, แพ็คเกจทัวร์, ทัวร์, จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงราย – ลำปาง - ภูชี้ฟ้า - พระธาตุดอยสุเทพ)

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  16:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันจันทร์, 13 กุมภาพันธ์, 2012  06:29
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงราย – เชียงใหม่ – ลำปาง - ภูชี้ฟ้า - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - พระธาตุดอยตุง - วัดร่องขุ่น - พระธาตุดอยสุเทพ - สวนสัตว์เชียงใหม่ - โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง - ไนท์บาซ่าร์ - นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง - เขื่อนภูมิพล )

วันแรก (กรุงเทพฯ-เชียงราย)
19.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
19.30 น. นำท่านเดินทางมุ่งสู่ จ.เชียงราย ระหว่างทางแวะ บริการข้าวต้มรอบดึก (1)

วันที่สอง (เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-พระธาตุดอยตุง)
05.30 น. นำท่านเดินทางมาสู่ วนอุทยานภูชี้ฟ้า เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่นเพื่อขึ้นไปสู่วนอุทยานฯ ซึ่งมีจุดชมวิวและทะเลหมอกที่สวยงามรอท่านอยู่...เชิญท่านเก็บภาพความประทับ ใจยามเช้ากันตามอัธยาศัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภูชี้ฟ้า รีสอร์ท (2)
หลัง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดน ไทย-พม่า นำท่านข้ามฝั่งไป ประเทศพม่า เชิญท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย หลากหลายและราคาถูกจากฝั่งพม่ากันตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ โรงแรมวังทองแม่สาย (3)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ดอยตุง เพื่อสักการะ พระธาตุดอยตุง และชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม นำท่านชม หอพระราชประวัติ ซึ่งเป็นที่รวบรวมประวัติและสิ่งของที่เป็นของสมเด็จย่า รวมถึง พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จย่า จากนั้นชมสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีดอกไม้หลากสายพันธุ์ เชิญท่านเก็บภาพใส่กล้องตัวน้อยกันตามอัธยาศัย....ได้เวลาอันสมควรนำท่านออก เดินทางสู่ร้านอาหาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านสลุงคำ (4)
พักที่ โรงแรมริมกก รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (อิสระเที่ยวตามอัธยาศัยในยามค่ำคืน)

วันที่สาม (วัดร่องขุ่น-พระธาตุดอยสุเทพ-สวนสัตว์เชียงใหม่-โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง-ไนท์บาซ่าร์ จ.เชียงใหม่)
เช้า บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก
หลัง อาหารนำท่านสู่ วัดร่องขุ่น ชมสถาปัตยกรรมความงดงามของโบสถ์สีขาวบริสุทธิ์ที่ดำเนินการสร้างโดยอ.เฉลิม ชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างชื่นชอบและชื่นชมในผลงานที่อาจารย์สร้างขึ้น จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เชิญท่านความงดงามกันตามอัธยาศัย.....ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางมุ่งสู่ จ.เชียงใหม่
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร(6)
บ่าย นำท่านเดินทางมาอิ่มบุญ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางไปเชียงใหม่มักขึ้นไป นมัสการพระธาตุฯ อีกทั้งคนเชียงใหม่ก็ยัง เดินทางไปนมัสการอยู่เป็นประจำด้วย เชิญท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าและอิ่มบุญกันตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางมาท่องเที่ยวกันต่อ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสวนสัตว์ขนาด
ใหญ่ได้รับการจัดสภาพอย่างดี บริเวณกว้างขวางมีบรรยากาศร่มรื่นและมีอยู่มากกว่า 2,000 ชนิด
ทั้งที่มีอยู่ในเมืองไทยและนำมาจาก ต่างประเทศหนึ่งในนั้นก็คือ คู่หมีแพนด้าที่มาจากประเทศจีน
ชื่อ ช่วงช่วงและหลินฮุย หลังจากนั้นนำท่านนั่งรถรางชมบริเวณรอบ ๆ ของสวนสัตว์ เชิญท่าน
เพลิดเพลินไปกับความแสนรู้ของสัตว์ต่าง ๆ กันตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบขันโตก ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (7)
พร้อมเพลิดเพลินกับการชมโชว์นาฏศิลป์แบบพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไนท์บาซาร์
แหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของตัวเมืองเชียงใหม่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ หรือเทียบเท่า (อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยยามค่ำคืน)

วันที่สี่ (นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง-วัดพระธาตุลำปางหลวง-ล่องเรือชมเขื่อนภูมิพล-กรุงเทพฯ)
เช้า บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของที่พัก
หลังจากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านวนัสนันท์….แล้วนำท่านเดินทางต่อมุ่งสู่ จ.ลำปาง
เพื่อนั่งรถม้าชมเมืองเพลิดเพลินไปกับการชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลำปาง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารเวียงละคอร (9)
หลัง อาหารนำท่านชมความอัศจรรย์ของ พระธาตุกลับหัว ณ วัดพระธาตุ ลำปางหลวง อันลือชื่อ หลังจากนั้นนำท่านมุ่งตรงสู่ จ.ตากเพื่อนำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันสวยงามยามบ่ายของ เขื่อนภูมิพล และเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น พระพุทธบาท, พระประดิษฐาน ณ เกาะวาเลนไทน์, เกาะเขาหนาม ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ (10) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ
23.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมกับภาพความประทับใจในการเดินทาง


อัตรานี้รวม
•ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี
•ค่ามัคคุเทศก์ให้ข้อมูลและบริการตลอดการเดินทาง
•ค่าอาหาร 10 มื้อ รวมถึงอาหารพื้นเมืองแบบขันโตก
•ค่าพาหนะท้องถิ่น รวมถึงกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยสุเทพ,รถม้า จ.ลำปางและล่องเรือ ณ เขื่อนภูมิพล
•ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ
•ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการ
•ค่าประกันภัย วงเงิน 200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
•ค่ากิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
•ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50% ของแต่ละโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วน ที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 M.3 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 02-9579094 มือถือ: 081-1049208, 086-0523151, 086-3737112, แฟกซ์: 02-9579094

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


506 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 3.1348 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 252.94 KB :: เก็บ 584769 วินาที :: no


Ads

ให้เช่าคอนโด ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง - คลองตัน 29ตรม ชั้น26 ตึกA 10K
ขายคอนโด บ้านชมดาว อ่อนนุช21/1ใกล้รถไฟฟ้าอ่อนนุชเพียง10นาที ขายถูกมากๆเพียง 699,000บาท พร้อมเเอร์
ขายบ้านเดี่ยว 61.3 ตรว. มณีรินทร์พาร์ค ซ.ท่าอิฐ รัตนาธิเบศ นนทบุรี 083-2435886 ซื้อภายใน มี.ค.นี้เหลือ 3.99
ขาย คอนโด เดอะ ทรีโอ เชียงใหม่ The Trio Condominium Chiangmai คอนโดมิเนียม ถนนห้วยแก้ว # CM02152
ขออนุญาติขาย lpn ประชาชื่น พงษ์เพชร 2 เเต่งครบ พร้อมผู้เช่า การันตีผลตอบเเทนตลอด 12 เดือนค่ะ
CM02756 ขาย บางแค คอนโดทาวน์ Bangkhae Condo town คอนโดมิเนียม ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 35 ตร.ม. ห้องสตูดิโอ ชั้น 9 ตึก 3 พร้อมที่จอดรถ ภายในตกแต่งสวยงาม
CM02518 ขาย ป๊อปปูล่า คอนโด เมืองทองธานี คอนโดมิเนียม ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 28 ตร.ม.ห้องตูดิโอ ชั้น 12 ตึก T10
*** Sale/ขาย บ้านมือสอง สภาพดี พร้อมอยู่ หมู่บ้านชมฟ้า รังสิต คลองสอง ***
เดอะพาทิโอ บางแสน The Patio Bangsaen คอนโดมิเนียม ถนนลงหาดบางแสน # CM01871
ที่ดินเปล่า สุขุมวิท 62 ข้างตึก M-Link (ทางขึ้น-ลง ทางด่วนขั้นที่3 -สุขุมวิท62)
ขาย/ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์ ซ.พึ่งมี 50/30 ถนนสุุขุมวิท93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
ขาย คอนโด ภูเก็ต ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต Supalai Park Downtown Phuket คอนโดมิเนียม ถนนสุทัศน์ # CM02425
ขายดาวน์ พรีมิโอ เฟรสโก Premio Fresco คอนโดมิเนียม ซอยรามอินทรา 4/2 ถนนรามอินทรา # CM02262
@@@ ขายบ้านสวยริมธาร5 บ้านเดี่ยว สภาพดีมาก
ให้เช่า คอนโด ลุมพินี เพลส พระราม 9
ขาย ลิฟวิ่งเพลสคอนโดมิเนี่ยม (ลาดพร้าว 138)
ขายบ้านเดี่ยว2ชั้น 128ตรว.หมู่บ้านโสภณวัฒนา ลาดพร้าว 87แยก 6
ขายบ้านเดี่ยว รามอินทราวิลล่า 57.9 ตร.วา 2 ชั้น บ้านสุดหรู เพียง 5.9M
ขายด่วนค่ะ ^^ ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น โครงการติดถนนใหญ่ หมู่บ้านกฤษดานคร10 รัตนาธิเบศน์ ติดโครงการร
ขายด่วนค่ะ ^^ ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น โครงการติดถนนใหญ่ หมู่บ้านกฤษดานคร10 รัตนาธิเบศน์ ติดโครงการร