ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / ท่องเที่ยว / บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
รหัสประกาศ # A36666

เกาะสุรินทร์ 5 วัน 4 คืน ราคา 5,800.- แหล่งดำน้ำที่สวยที่สุดในขณะนี้..นี้..นี้

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  16:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันจันทร์, 08 สิงหาคม, 2011  06:45
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ฿5,690.00
 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์.... 5 วัน 4 คืน

ดำน้ำรอบหมู่เกาะสุรินทร์ 11 จุด อ่าวจาก-อ่าวแม่ยาย-อ่าวไม้งาม ฯลฯ
ชมหมู่บ้านมอแกน - อาบน้ำแร่...บ่อน้ำแร่เมืองระนอง
พักเต้นท์บนเกาะ 2 คืน บริการอุปกรณ์เครื่องนอนครบชุด

เดินทาง 4 - 8 , 9 – 13 ธ.ค.52 / 31 ธ.ค.52 - 4 ม.ค.53

วันแรก กรุงเทพฯ - คุระบุรี

18.30 น คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณ ปั้ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย

พบทีมงานของเราถือป้าย S.S.HOLIDAY(2003) คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
ด้านสัมภาระของทุกท่าน

ออกเดินทาง สู่ อ.คุระบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศ....เดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.คุรบุรี จ.พังงา

บริการข้ามต้มรอบดึกระหว่างการเดินทาง (1) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมแรงสำหรับวันรุ่งขึ้น

วันที่สอง คุระบุรี – หมู่เกาะสุรินทร์

เช้า รถเดินทางถึง อ.คุระบุรี จ.พังงา...บริการอาหารเข้า(2) พร้อมทำธุระส่วนตัว ณ ท่าเรือคุรบุรี

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลงดำน้ำ นะครับ จากนั้นเราจะลงเรือเพื่อข้ามไปยังหมู่เกาะสุรินทร์
โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษๆ เมื่อถึงเกาะ เราจะพาท่านไปจัดการเก็บสัมภาระภายในเต้นท์ก่อน
เต้นท์เราจะกางอยู่ที่ อ่าวช่องขาด...... พร้อมวงกันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยาน (3)
ทีมงานไกด์ จะแนะนำการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี สำหรับสถานที่ ที่เราจะลงน้ำกันวันแรก คือ อ่าวจาก
เกาะสต๊อก อ่าวแม่ยาย 3 เกาะในวันแรกนี้ เราเน้นให้ลงน้ำกันแบบ สบายๆ เล่นน้ำกับปลาการ์ตูน

ค่ำ หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ ... นั่งล้อมวงรับประทานอาหารค่ำ ณ ที่ทำการอุทยาน (4)....

ไกด์ของเรา จะเล่าประวัติของหมู่เกาะสุรินทร์ให้ฟัง ระหว่างวงอาหาร รับรองเรื่องราวสนุกๆ มากมาย

วันที่สาม ดำน้ำเต็มวัน

เช้า อรุณสวัสดิยามเช้า บริการข้าวต้มร้อนๆ จากหม้อ ชา กาแฟ โอวันติน ปาท่องโก๋ (5) สำหรับทุกท่าน

เตรียมตัวพร้อมลุยสำหรับวันนี้ ลงเรือมุ่งหน้าสู่..เกาะมังกร หรือเกาะปาจุมปา เกาะนี้เป็นเกาะ
ที่ชุกชุมด้วยกุ้งมังกร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะ จากนั้นเรือจะพาท่านสู่หมู่เกาะสุรินทร์ใต้ด้านทิศตะวันออก พาท่านดำน้ำชมปะการังที่บริเวณ เกาะตอรินลาหรือเกาะหินราบ ชมปะการังที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวชายหาด แล้วหักมุมสู่ทะเลที่ระดับความลึก 10-20 เมตร ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลหลากชนิด ตรงนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์ทะเลน้อยใหญ่จำนวนมาก

รับประทานอาหารกลางวัน (6) บนเกาะ ช่วงบ่าย นำท่านดำน้ำชมปะการังหลากสีที่..อ่าวเต่า
อ่าวผักกาด อ่าวสุเทพ อ่าวไม้งาม สัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด

ค่ำ หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน เรามาล้อมวงคุยกันว่า ไปเจออะไรมาบ้าง

พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (7) ไปด้วย

วันที่สี่ หมู่บ้านมอแกน – อาบน้ำแร่เมืองระนอง

เช้า วันนี้สามมารถตื่นสายได้นิดหน่อย....บริการข้าวต้มร้อนๆ จากหม้อ สำหรับทุกท่าน (8)

เตรียมแพ็คกระเป๋าเพื่อนเดินทางกลับ..... กทม. ก่อนจะไปลงเรือ กลับสู่ชายฝั่ง เราจะพาท่าน
ไปสัมผัสกับความเป็นอยู่ของ ชาวเล (มอร์แกน) ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมของเกาะ หรือ เดินบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเกาะที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มากๆ แต่!!! อากาศอาจจะร้อนสักนิด

บริการอาหารกลางวัน บนเกาะ (9) จากนั้นนั่งเรือข้ามสู่ฝั่งแผ่นดิน คุระบุรี ขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
มุ่งหน้าสู่บ่อน้ำแร่เมืองระนอง ค่าลงแช่น้ำแร่ไม่รวมในอัตตาค่าบริการ เพื่อให้ ลงแช่กันได้
สะดวกตามที่ต้องการ...บ่อเดี่ยว บ่อรวม บ่อต้มไข่...อำลาเมืองระนอง...พังงา...หมู่เกาะสุรินทร์

โอกาสหน้าฟ้าใหม่ ทะเลใส น้ำสวย พวกเราจะกลับมาเยือนอีกครั้ง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารคุณสาหร่าย (10)

วันที่ห้า ชุมพร – กรุงเทพฯ

03.00 น เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ...และความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,690 บาท พักเต็นท์อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก / หรือรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง กรณีที่มีผู้จองทัวร์น้อย

- ค่าเต้นท์พักแรม 2 คืน เรามี หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูรอง นอนบริการให้พร้อม ตั้งเตนท์ที่บริเวณอ่าวช่องขาด

- ค่าอาหาร 10 มื้อ.......ระหว่างที่อยู่บนเกาะ.. / เรือใหญ่ อุปกรณ์ดำน้ำ สน๊อกเกิ้ล เราบริการให้พร้อม

- ค่าธรรมเนียมทั้งหมดบนเกาะเราจัดการให้........พร้อมมีประกันภัยในวงเงินท่านละ 200,000 บาท

- ทีมงานผู้มีประสบการณ์ บริการตลอดการเดินทางอัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% สำหรับบริษัท ห้างร้าน ที่ต้องการใบกำกับภาษี

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ / ค่าลงแช่บ่อน้ำแร่ระนอง

- ชาวต่างชาติ มีค่าเข้าอุทยานแห่งชาติเพิ่มอีก คิดตามความเป็นจริงนะครับ

**สำหรับ การลงจุดดำน้ำขอสงวนสิทธิ์ ในด้านความปลอดภัยของทุกท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**


564 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.2509 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 242.08 KB :: เก็บ 1623245 วินาที :: no


Ads

ให้เช่าคอนโด ไอวี่ สาทร 10 39ตรม 1นอน ชั้น 19 23K มีที่พักผ่อนเฉพาะชั้น
ขายด่วน! บ้านเดี่ยวหมู่บ้านอักษรา พุทธมณฑลสา 3 พื้นที่ 84 ตร.ว.194 ตร.ม.3นอน3น้ำเฟอร์นิเจอร์บิลท์อ
ขายด่วนที่ดิน 122 ตรว. ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ ห่างจาก ถ.กาญจนาภิเษก และคาร์ฟูร์บางใหญ่ 8 กม.
ขายทาวน์เฮ้าส์ ม.ช.รุ่งเรือง4 ถ.ประชาราษฎร์ เมืองนนท์
หมู่บ้านเพชรงาม แพรกษา (บ้านหลังมุม) ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ถนนแพรกษา
ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้าน พฤกษา 15 (ซ.6/9) ถนนบางพลี-ตำหรุ
หมู่บ้านพัชราภรณ์กรีนวิลล์ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยพุทธมณฑลสาย 2
ให้เช่าทาวน์โฮม เดอะ ไพรเวท สุขุมวิท - บางจาก 21.9 ตรว 3 ชั้น 50K
ขายด่วน บ้านเดี่ยวหมู่บ้าน the city ปิ่นเกล้า-พระราม5
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นใหม่ ในทำเลทอง ใก้ล สถาบันราชภัฎ , สนามบิน , ตลาดสด
ขายด่วนบ้านเดี่ยวพร้อมตึกแถวติดบ้าน 4 คูหา
ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น พัทยาเหนือ หลังเมืองจำลอง
ขายทาวเฮ้าส์
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 นอน 3 นอน เนื้อที่ 51 ตรว .ทำเลดี
คอนโดเมืองทอง(T3) ห้องใหม่ ติดเเอร์ 28 ตรม.ให้เช่า 2,000 บาท/เดือนติดต่อ คุณชรินทร์ โทร. 0816105
ขายทาวน์เฮ้าท์สองชั้นใจกลางเมืองเชียงใหม่
ขายด่วน ทฮ 25 วา ไม่ผ่านนายหน้า
บ้านเดี่ยว โครงการวังทอง ริเวอร์ปาร์ค ติดเซียร์รังสิต
ขายทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น ห้องหัวมุม สภาพสวย ทำเลดี ด่วน
บ้านสวย ตกแต่งพร้อมอยู่ (เชียงใหม่)