ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / อสังหาริมทรัพย์ / บ้าน
รหัสประกาศ # A1484

ขายบ้านฟรีดาวน์ มีให้เลือกทุกทำเล ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  15:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันพุทธ, 10 มีนาคม, 2010  22:44
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ฿999.00
 

ขายบ้านฟรีดาวน์ มีให้เลือกทุกทำเล ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ปรึกษาปัญหาสินเชื่อ การประเมินราคา การยื่นขออนุมัติสินเชื่อให้ผ่าน 100%

เอกสารการขอสินเชื่อ

เอกสารทั่วไป
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส
เอกสารเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล( ถ้ามี)
เอกสารการเงิน
หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน
Statement หมุนเวียนบัญชีหลัก ย้อนหลัง 6 เดือน (อาจมีหลายบัญชี)
บัญชีเงินฝาก (เงินออม / เงินเก็บ) หลักฐานการผ่อนชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (ถ้ามี)

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว (เอกสารเพิ่มเติมดังนี้)

• ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนทุนจดทะเบียนไม่ควรต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินสินเชื่อ
• หนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับ
• ทะเบียนผู้ถือหุ้น, ใบทะเบียนพาณิชย์
• งบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง (ควรเป็นฉบับที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรองแล้ว)
• บัญชีเงินฝากหมุนเวียนที่ธนาคารพาณิชย์ในนามของนิติบุคคล
• เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบสั่งซื้อสินค้า ฯลฯ ธนาคารอาจขอเพิ่มเติมภายหลัง

ผู้มีรายได้จากอาชีพอิสระ เช่น พิธีกร, ดาราภาพยนตร์, นายแบบ/นางแบบ, มัคคุเทศก์ ฯลฯ
เอกสารที่ ต้องเตรียม อาทิ
• สำเนาสัญญาว่าจ้าง
• หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง
• สมุดเงินฝากธนาคารที่แสดงการนำเงินเข้าบัญชี 3-6 เดือนย้อนหลัง
• ใบเสียภาษีเงินได้
กรณีเป็นแพทย์ ทนายความ ผู้สอบบัญชี วิศวกร สถาปนิก ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย

เอกสารเพิ่มเติม
หลักฐานเกี่ยวกับรายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินอื่นที่มี เช่น ใบเสร็จค่าเช่าบ้าน, ใบหุ้น, พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรออมสิน, บัญชีเงินฝากธนาคาร
• งบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง (ควรเป็นฉบับที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรองแล้ว)
• บัญชีเงินฝากหมุนเวียนที่ธนาคารพาณิชย์ในนามของนิติบุคคล
• เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบสั่งซื้อสินค้า ฯลฯ ธนาคารอาจขอเพิ่มเติมภายหลัง

คุณสมบัติอื่นๆ
• กรณีมีผู้กู้ร่วม ควรมีความสัมพันธ์สายตรง เช่น คู่สมรสจดทะเบียน, บิดามารดา, บุตร, พี่น้องร่วมสายโลหิต บางกรณีผ่อนผันให้กู้ร่วมกับคู่หมั้นที่จะสมรสกัน
• ผู้กู้ไม่ควรติดประวัติทางการเงินที่ไม่ดีใน Credit Bureau
• แหล่งรายได้ควรอยู่ในประเทศไทย สามารถสอบทานได้

เอกสารด้านหลักทรัพย์ :
• สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
• สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/นส.3 ก.หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
• สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระเงินดาวน์/เงินมัดจำ (ถ้ามี)
• แบบสำรวจหลักทรัพย์และภาพถ่ายหลักประกัน
• สำเนาสลิปใบนำฝากเงินค่าประเมินหลักทรัพย์
• สำเนาใบคำขอให้สำรวจและประเมินหลักทรัพย์ ที่ลูกค้าได้ลงนามรับรอง
กรณีขอกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน ปรับปรุง/ต่อเติม
• แบบแปลนการก่อสร้าง/ต่อเติม (ภาพ ถ่ายหรือพิมพ์เขียว )
• สำเนาสัญญาจ้างเหมาการก่อสร้าง/ต่อเติม
• สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม
• ภาพถ่ายหลักประกันเดิมก่อนการปรับปรุง/ต่อเติม
• กำหนดงวดงานการก่อสร้าง/ต่อเติม

กรณีขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น ( รีไฟแนนซ์ ) :
• หลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เดิมใบแสดงรายการเดินบัญชีเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี
• สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
• สำเนาสัญญาจำนองสถาบันการเงินเดิม

กรณีขอกู้เพื่อแก้ไขหนี้ :
• สำเนาหนังสือขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว
กรณีปลูกสร้างบ้าน อาคาร / ต่อเติม ตกแต่ง

•ใบอนุญาตปลูกสร้าง
• แบบแปลนก่อสร้าง / ตกแต่ง
• สำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง / ตกแต่ง
• บางสถาบันการเงินอาจจะขอเอกสารเพิ่ม / ลด บางรายการ ดังนั้น เมื่อติดต่อสถาบันการเงินแล้ว สถาบันการเงินจะระบุให้ผู้ขอกู้ทราบอีกทีหนึ่ง
รับประเมินราคาหลักทรัพย์ทุกประเภท
ยินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลา โทร. 083-083-8384 นพ


633 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.3045 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 231.16 KB :: เก็บ 401460 วินาที :: no


Ads

ขายห้องแถว
ขายที่สวน ต.บ้านถิ่น เส้นทางหลวงชนบทที่4018 ระหว่างบ้านถิ่น-น้ำชำ
ขายที่ดินเปล่า 200 วา ติดถนนใหญ่พระรามเก้าตัดใหม่ ใกล้แยกพระรามเก้า
ขายด่วนที่นา (โฉนด) 4 ไร่ ใกล้ ม. อุบล ฯ ห่างถนนดำ รพช. บ้านศรีไค - ทุ่งเกษม เพียง 500 เมตร อ.วาริน จ.อุบล
ด่วน!!! ขายที่ดินสวนในหมู่บ้านสถานี อ.ห้างฉัตร ใหล้สถานีรถไฟและหนองน้ำ
ให้เช่า The kith condo แจ้งวัฒนะ 5 แยกปากเกร็ดเดือนล่ะ 7500 บาท
ขายที่ดินนครนายก
ขายที่ดิน อ.โชคชัยด่วนมาก
ขายด่วน 2 ไร่ 2 งาน 57 ตร.วา ติดถนนใหญ่ใกล้สี่แยกอินโดจีนแค่ 1 กม
ขายด่วนที่แถวสี่แยกอินโดจีน พิษณุโลก
ขายที่ดินติดชายทะเลปะจวบ บ้านกูด. 10กว่าไร่
ขายที่ดินภบท.5 ด่วน
ด่วน ต้องการซื้อ/เช่าที่ดิน
ขายที่ดินติดทะเล ทับสะแก ประจวบฯ 140 ตร.วา
ขายที่ดิน 235 ไร่
ขายที่โฉนด 98 ไร่
-ด่วน-ขายที่ดินถนนสายเอเชียหลังโลตัสอยุธยาตรงข้ามหมู่บ้าน พรพิศ จำนวน 18 ไร่ 3.5ล้าน/ไร่
ขายที่ดินวิวดี ติดทองสมบูรณ์ปากช่อง เป็นโฉนด ด่วน 34 ไร่
ขายที่ดินติดถนนสุขุมวิทแปลงมุมใกล้ซอยสุขุมวิท 74 เนื้อที่ 2-2-50 ไร่ ..
ขายสวนยางพารา อายุ6ปี พร้อมบ้าน 2ชั้น เนื้อที่ 5 ไร่ 52 ตรว อยู่ใกล้ศาลเวียงสระ