ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / อสังหาริมทรัพย์ / บ้าน
รหัสประกาศ # A1484

ขายบ้านฟรีดาวน์ มีให้เลือกทุกทำเล ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  15:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันพุทธ, 10 มีนาคม, 2010  22:44
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ฿999.00
 

ขายบ้านฟรีดาวน์ มีให้เลือกทุกทำเล ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ปรึกษาปัญหาสินเชื่อ การประเมินราคา การยื่นขออนุมัติสินเชื่อให้ผ่าน 100%

เอกสารการขอสินเชื่อ

เอกสารทั่วไป
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส
เอกสารเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล( ถ้ามี)
เอกสารการเงิน
หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน
Statement หมุนเวียนบัญชีหลัก ย้อนหลัง 6 เดือน (อาจมีหลายบัญชี)
บัญชีเงินฝาก (เงินออม / เงินเก็บ) หลักฐานการผ่อนชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (ถ้ามี)

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว (เอกสารเพิ่มเติมดังนี้)

• ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนทุนจดทะเบียนไม่ควรต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินสินเชื่อ
• หนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับ
• ทะเบียนผู้ถือหุ้น, ใบทะเบียนพาณิชย์
• งบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง (ควรเป็นฉบับที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรองแล้ว)
• บัญชีเงินฝากหมุนเวียนที่ธนาคารพาณิชย์ในนามของนิติบุคคล
• เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบสั่งซื้อสินค้า ฯลฯ ธนาคารอาจขอเพิ่มเติมภายหลัง

ผู้มีรายได้จากอาชีพอิสระ เช่น พิธีกร, ดาราภาพยนตร์, นายแบบ/นางแบบ, มัคคุเทศก์ ฯลฯ
เอกสารที่ ต้องเตรียม อาทิ
• สำเนาสัญญาว่าจ้าง
• หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง
• สมุดเงินฝากธนาคารที่แสดงการนำเงินเข้าบัญชี 3-6 เดือนย้อนหลัง
• ใบเสียภาษีเงินได้
กรณีเป็นแพทย์ ทนายความ ผู้สอบบัญชี วิศวกร สถาปนิก ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย

เอกสารเพิ่มเติม
หลักฐานเกี่ยวกับรายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินอื่นที่มี เช่น ใบเสร็จค่าเช่าบ้าน, ใบหุ้น, พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรออมสิน, บัญชีเงินฝากธนาคาร
• งบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง (ควรเป็นฉบับที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรองแล้ว)
• บัญชีเงินฝากหมุนเวียนที่ธนาคารพาณิชย์ในนามของนิติบุคคล
• เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบสั่งซื้อสินค้า ฯลฯ ธนาคารอาจขอเพิ่มเติมภายหลัง

คุณสมบัติอื่นๆ
• กรณีมีผู้กู้ร่วม ควรมีความสัมพันธ์สายตรง เช่น คู่สมรสจดทะเบียน, บิดามารดา, บุตร, พี่น้องร่วมสายโลหิต บางกรณีผ่อนผันให้กู้ร่วมกับคู่หมั้นที่จะสมรสกัน
• ผู้กู้ไม่ควรติดประวัติทางการเงินที่ไม่ดีใน Credit Bureau
• แหล่งรายได้ควรอยู่ในประเทศไทย สามารถสอบทานได้

เอกสารด้านหลักทรัพย์ :
• สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
• สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/นส.3 ก.หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
• สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระเงินดาวน์/เงินมัดจำ (ถ้ามี)
• แบบสำรวจหลักทรัพย์และภาพถ่ายหลักประกัน
• สำเนาสลิปใบนำฝากเงินค่าประเมินหลักทรัพย์
• สำเนาใบคำขอให้สำรวจและประเมินหลักทรัพย์ ที่ลูกค้าได้ลงนามรับรอง
กรณีขอกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน ปรับปรุง/ต่อเติม
• แบบแปลนการก่อสร้าง/ต่อเติม (ภาพ ถ่ายหรือพิมพ์เขียว )
• สำเนาสัญญาจ้างเหมาการก่อสร้าง/ต่อเติม
• สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม
• ภาพถ่ายหลักประกันเดิมก่อนการปรับปรุง/ต่อเติม
• กำหนดงวดงานการก่อสร้าง/ต่อเติม

กรณีขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น ( รีไฟแนนซ์ ) :
• หลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เดิมใบแสดงรายการเดินบัญชีเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี
• สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
• สำเนาสัญญาจำนองสถาบันการเงินเดิม

กรณีขอกู้เพื่อแก้ไขหนี้ :
• สำเนาหนังสือขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว
กรณีปลูกสร้างบ้าน อาคาร / ต่อเติม ตกแต่ง

•ใบอนุญาตปลูกสร้าง
• แบบแปลนก่อสร้าง / ตกแต่ง
• สำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง / ตกแต่ง
• บางสถาบันการเงินอาจจะขอเอกสารเพิ่ม / ลด บางรายการ ดังนั้น เมื่อติดต่อสถาบันการเงินแล้ว สถาบันการเงินจะระบุให้ผู้ขอกู้ทราบอีกทีหนึ่ง
รับประเมินราคาหลักทรัพย์ทุกประเภท
ยินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลา โทร. 083-083-8384 นพ


617 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.0342 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 9.71 KB :: เก็บ 246223 วินาที :: yes


Ads

ต้องการซื้อที่ดินติดถนนมิตรภาพ ( ขอนแก่น – โคราช ) อยู่ระหว่าง ขอนแก่น กับโคราช
ขายที่ดิน 3 ไร่ พร้อมบ่อน้ำ เนื้อที่ 4 ไร่ = ทั้งหมด 7 ไร่ ราคา 6 ล้านบาท
ขายที่ดิน จ.นครนายก 8 ไร่ ติดถนน ทำเลสวย ทางไปน้ำตกสาริกาและน้ำตกนางรอง >> เจ้าของขายเอง <<
ขายที่ดิน พื้นที่โฉนด ติดถนน สาย 304 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ราคาไร่ละ 200,000 บาท 1,180 ไร่ น้ำไม่ท่วม
ขายที่ดินราชภัฏชัยภูมิ
ขายที่ดินติดภูกระดึงด่วนๆๆครับ
ขายที่ดินติดถนนสายท่าใหม่ จันทบุรี 22 ไร่
ขายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา อ.ปากช่อง ต.หมูสี
ขายที่ดินขอนแก่น 86 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น-นครราชสีมา)
CD163_ที่ดินขอนแก่น (DA087) ขายที่ดินอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 159-0-35 ไร่ ราคาไร่ละ1,200 ,000 บาท ที่ดินติดทางหลวงแผ่นสายท่าพระ-โกสุมพิสัย(208) ห่างอำเภอเมืองขอนแก่น 15 กม.
ขายที่ดิน 43 ไร่ ด่วน ใกล้วัดถือน้ำ จ.นครสวรรค์
## HOT ## ที่ติดถนนหนอกชาก-พนัสนิคม 5-3-13 ไร่ 3.3 ล้านบาท
ขายที่ดิน
ขายที่ดินขนาด 1 งาน
++ขายที่นา เขต อ. เเม่ลาว 10 กว่าไร่++
สวนปาล์มเนื่อที่ 8 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา
ขายตึกแถวสองชั้นครึ่ง พร้อมที่ดิน
ที่ดิน เปล่า จ. หนองคาย
ขายที่ดิน+สิ่งปลูกสร้างหน้า ม.พะเยา (ม.นเรศวรพะเยาเดิม)
มีที่ดิน แม่สอดขายหลายแปลง